Vidaus tyrimai
APIE MUS
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Pripažinimas

Augant organizacijoms teisiniai santykiai ir teisinio reguliavimo reikalavimai tampa vis sudėtingesni ir tampa dar sudėtingiau susidaryti aiškų faktinės situacijos vaizdą. Tai gali būti reikalinga verslo planui vykdyti ar parengti arba nustatyti, ar nėra rizikos, kad gali būti pažeistos taisyklės ar reglamentai, kai dėl tokių pažeidimų būtų skirtos milijoninės baudos arba būtų pareikalauta nutraukti veiklą.

Mes turime patirties atliekant paprastą įmonės vidaus taisyklių peržiūrą ir koregavimą ir atliekant išsamius vidaus auditus, kai vykstama į įmonę, kalbamasi su vadovybe ir vadovaujančiais darbuotojais ir atliekama dokumentų (banko sąskaitų, el. laiškų, turto atsekamumo ir t.t.) analizė.

Turime geriausius specialių žinių turinčius teisininkus, taip užtikrindami, kad viskas būtų atlikta kokybiškai ir būtų užduoti visi svarbūs klausimai. Be tiesioginio bendravimo, turime galimybę naudoti pažangiausius programinės įrangos sprendimus, leidžiančius išaiškinti schemas, kurias be jų gali būti sunku pastebėti. Mes taip pat vedame mokymus darbuotojams ir atliekame simuliavimo vizitus, kad įmonė ir jos darbuotojai galėtų pasiruošti bet kokiam būsimam valstybinių institucijų atstovų vizitui.

Geriausias vidaus tyrimas yra toks, kuris atliekamas greitai, diskretiškai, saugant advokato profesinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją ir kuris klientui suteikia galimybę savalaikiai ištaisyti identifikuotas neatitiktis. Kita vertus, tokie vidaus tyrimai taip pat leidžia nustatyti pažeidimus bendrovės viduje ir ištaisyti bendrovės vidaus tvarkų trūkumus ir, jei reikalinga, suteikia pagrindą iškelti civilinę ar baudžiamąją bylą reikalaujant, kad atsakingas asmuo ištaisytų pažeidimą.