Vertybinių popierių rinkos
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

COBALT yra tarp pirmaujančių Baltijos šalių advokatų kontorų, teikiančių teisines paslaugas įvairiuose vertybinių popierių rinkų sandoriuose. Mūsų kontoros vertybinių popierių srities specialistai siūlo platų teisinių paslaugų spektrą finansavimo nuosavu arba skolintu kapitalu sandoriuose, įskaitant konsultacijas dėl pirminio viešo arba neviešo vertybinių popierių siūlymo, skolos ir nuosavybės finansinių priemonių įtraukimo į prekybą Baltijos šalių reguliuojamose rinkose, vietos emitentų finansinių priemonių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų išleidimo bei įtraukimo į reguliuojamas rinkas ir centrinius depozitoriumus, privalomų ir savanoriškų oficialių siūlymų rengimo ir įgyvendinimo, emitentų ir investuotojų atitikties nustatytiems teisiniams, reguliavimo ir vertybinių popierių biržos reikalavimams įvertinimą, emitentų ir investuotojų konsultavimą dėl piktnaudžiavimo rinka ir prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, taip pat į prekybos sąrašus įtrauktų finansinių priemonių nebiržinių sandorių sudarymą.

Bendradarbiaudami su savo užsienio partneriais konsultuojame Baltijos šalių emitentus ir jiems patariame išleidžiant, siūlant ir įtraukiant į prekybą skolos ir nuosavybės finansines priemones kitų Europos šalių jurisdikcijose. Glaudžiai bendradarbiaujame su Nasdaq vertybinių popierių birža bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos centriniais depozitoriumais, taip pat konsultuojame depozitoriumus su kapitalo rinkomis susijusiais teisiniais klausimais.

Bankų asociacijų užsakymu atlikome išsamų tyrimą ir rengėme teisės aktų projektus, skirtus perkelti Padengtųjų obligacijų direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę ir palengvinti tarpvalstybinių padengtųjų obligacijų fondų steigimą.