Valstybės pagalba
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Valstybės pagalbos taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių paramos verslui ribas. Šiomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui viešosiomis lėšomis ir konkurencijos iškraipymui. Neteisėta valstybės pagalba turi būti grąžinta, todėl paramą gaunančios įmonės ir valdžios institucijos turi atpažinti valstybės pagalbą ir užtikrinti jos suderinamumą su ES vidaus rinka.

Mūsų patyrusi komanda sėkmingai konsultuoja klientus įvairiuose valstybės pagalbos kontrolės procedūrų etapuose, pradedant galimos valstybės pagalbos priemonės ar programos planavimu, paraiškos valstybės pagalbai gauti pateikimu ir baigiant atstovavimu klientams Europos Komisijos vykdomuose oficialiuose ir neoficialiuose tyrimuose, taip pat privačiose valstybės pagalbos taisyklių pažeidimo bylose nacionaliniuose teismuose.