Teisminiai ginčai
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Teisminiai ginčai yra viena iš pagrindinių COBALT teisinės praktikos sričių. Aktyviai rengiame ginčų valdymo ir bylinėjimosi strategijas, konsultuojame klientus ir jiems atstovaujame derybose dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka, civilinių bylų ir arbitražo teismuose, giname jų interesus administracinėse ir baudžiamosiose bylose, taip pat konstituciniuose teismuose.

Gerai išmanydami komercinį ginčų kontekstą padedame klientams užtikrinti optimalų ginčų išsprendimą. Mūsų patyrusių ginčų sprendimo teisininkų komandos bendradarbiauja su kitomis COBALT praktikos grupėmis.

Mes padedame klientams spręsti visus su verslu susijusius teisinius konfliktus, įskaitant sudėtingus komercinius ginčus, su įmonių valdymu susijusius ir susijungimų bei įsigijimų sandoriuose kylančius ginčus, ginčus, susijusius su nekilnojamuoju turtu, statyba, viešaisiais pirkimais, prekių ženklais, autorių teisėmis, patentais, farmacine veikla, duomenų apsauga, žiniasklaida ir technologijomis, restruktūrizavimu ir nemokumu, konkurencija, darbo santykiais, draudimu, profesine veikla, mokesčiais, finansinėmis paslaugomis, specifinius su privačiu turtu susijusius ginčus, įskaitant sutuoktinių ginčus ir ginčus dėl paveldėjimo teisinių santykių. Taip pat atstovaujame klientams tarnybinių nusikaltimų bylose ir vidaus tyrimuose.

Ryšiai su pirmaujančiomis tarptautinėmis advokatų kontoromis, narystė „Lex Mundi“ ir „World Services Group“ ir COBALT biurų tarpusavio bendradarbiavimas visose Baltijos šalyse leidžia mums veiksmingai spręsti tarpvalstybinius ginčus.

Esame sukaupę atstovavimo klientams aukščiausiose Europos teisminėse institucijose – Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme – patirtį. Bylos, kuriose atstovavo mūsų advokatai, tapo šių teismų jurisprudencijos dalimi. COBALT advokatai nuolat atstovauja klientams naujoviškose ir precedentinėse bylose nacionaliniuose aukščiausios instancijos teismuose.

ekspertai
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Baltarusija
Visos kontoros
Lietuva
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Baltarusija