Konkurencijos teisė
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Konkurencijos teisė yra viena iš pagrindinių COBALT veiklos sričių. Mūsų konkurencijos teisės specialistų komanda konsultuoja vietos ir tarptautinius klientus visais su nacionaline ir ES konkurencijos teise susijusiais klausimais. Mes išmanome konkurencijos teisės ekonominius aspektus ir atitinkamų sektorių reguliavimo specifiką. Įvairių kalbų žinios yra privalumas, kurį mūsų teisininkų komanda išnaudoja remdamasi Europos institucijų suformuota praktika. Mūsų teikiamos paslaugos apima šias sritis:

 • horizontalieji susitarimai, įskaitant kartelinius susitarimus;
 • vertikalieji susitarimai;
 • dominuojanti padėtis rinkoje;
 • koncentracijų kontrolė;
 • veiksmų suderinamumo su konkurencijos teise įsivertinimas ir individualios išimtys;
 • atitinkamos rinkos analizė siekiant nustatyti įmonių užimamas rinkos dalis;
 • teisinės atitikties įvertinimas (teisinės atitikties patikrinimo programos, auditai, mokymai, standartinių sutarčių peržiūra);
 • viešasis konkurencijos teisės normų įgyvendinimas;
 • privatus konkurencijos teisės normų įgyvendinimas;
 • konkurencinis neutralumas;
 • derybinė galia;
 • nesąžininga konkurencija.