Įmonių valdymo klausimai
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Nuolat besikeičianti teisinio reguliavimo aplinka, akcininkų lūkesčiai ir atidi investuotojų priežiūra reikalauja, kad įmonės laikytųsi aukščiausių įmonių valdymo standartų. Konsultuojame vadovybę ir akcininkus įvairiais įmonių valdymo ir susijusiais klausimais.

Mes padedame savo klientams kurti gerąją praktiką atitinkančias įmonių valdymo struktūras ir valdybos ir komitetų struktūras, konsultuojame direktorių ir vadovų atsakomybės ir atsakomybės draudimo klausimais, rengiame valdybos darbo reglamentus ir kitas vidaus tvarkas, planuojame ir organizuojame eilinius ir neeilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, konsultuojame įmonių socialinės atsakomybės ir tvarumo projektų teisiniais, reguliavimo ir mokesčių aspektais bei konsultuojame dėl įmonėms jautrių klausimų, strateginių sandorių ir vidaus tyrimų.

ekspertai
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Baltarusija
Visos kontoros
Lietuva
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Baltarusija