Fondai
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Mūsų fondų praktikos grupė turi ilgametės patirties konsultuojant klientus klausimais, susijusiais su IISKIS, KIPVPS, alternatyvaus investavimo fondais, pensijų kaupimo fondais ir nereguliuojamų fondų struktūrizavimu, sukūrimu, valdymu ir jų vienetų platinimu. Mes taip pat atliekame esamų fondų teisinius patikrinimus. Mūsų teisininkų komanda gali parengti visus fondo informacinius, valdymo ir veiklos dokumentus, atstovauti klientams registruojant fondą atitinkamoje Baltijos regiono jurisdikcijoje, konsultuoti atitikties teisiniam reguliavimui, reglamentavimo, investavimo bei fondo vienetų patinimo klausimais ir suteikti visas kitas kasdieniam fondų valdymui reikalingas teisines paslaugas.

Turėdami didžiulės fondų formavimo patirties kiekvienam klientui galime pateikti jo poreikius ir reikalavimus atitinkantį sprendimą ir tai padaryti kaip įmanoma efektyviau, ekonomiškiau ir mokestine prasme efektyviausiu būdu.

ekspertai
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Visos kontoros
Lietuva
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva