Finansinių paslaugų teisinis reglamentavimas
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Mūsų kontora yra pelniusi pripažinimą už darbus finansinių paslaugų sektoriaus reguliavime. Mus kaip teisinių paslaugų teikėjus renkasi daugybė vietos ir tarptautinių bankų ir kitų finansinių paslaugų teikėjų, kai jiems reikia konsultacijų teisinio reglamentavimo siūlant naujas finansines paslaugas ar produktus ar reorganizuojant veiklą klausimais. Nuolat konsultuojame stambiausias finansų įstaigas susijungimų ir įsigijimų teisinio reguliavimo aspektais.

Mes siūlome visas teisinio reguliavimo paslaugas, įskaitant pagalbą šiais klausimais:

  • reguliuojamų finansų įstaigų veiklos licencijavimas, leidimai ir pranešimai;
  • atitiktis teisiniam reguliavimui;
  • atitikties teisiniam reguliavimui patikrinimas;
  • atitiktis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams;
  • atitiktis antrosios Mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) reikalavimams;
  • atstovavimas finansinių paslaugų priežiūros institucijose;
  • atitiktis teisiniam reguliavimui įsigyjant reguliuojamų finansų įstaigų akcijų paketus;
  • finansų įstaigų paslaugų teikimo tvarkų ir procedūrų rengimas;
  • atstovavimas klientų interesams rengiant teisės aktus;
  • konsultavimas dėl tiesiogiai taikomų ES finansų įstaigų ir finansinių paslaugų teisės aktų poveikio.

Ilgainiui COBALT užmezgė tvirtus ryšius su pagrindinėmis šioje srityje veikiančiomis institucijomis, įskaitant vietos vertybinių popierių biržas, finansų priežiūros institucijas ir kitas valstybės institucijas. Mūsų komanda nuolat konsultuoja tarptautines finansų įstaigas atitikties, teisinio reglamentavimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos klausimais, susijusiais su tarptautinių finansinių paslaugų teikimu Baltijos šalyse.

Smarkiai išaugus nebankinių vartojimo paskolų skaičiui Baltijos šalyse, mūsų komanda įgijo daug praktinės patirties sprendžiant teisinio reglamentavimo ir atitikties klausimus, įskaitant sutelktinį finansavimą, sutelktinį skolinimą ir kitus naujai atsiradusius finansavimo būdus.

ekspertai
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Baltarusija
Visos kontoros
Lietuva
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Baltarusija