Energetika ir komunalinis sektorius
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Mūsų teisininkai yra pripažinti ekspertai tradicinės, branduolinės ir atsinaujinančiosios energetikos srityse. Mes konsultuojame kiekvienoje energetikos projekto stadijoje: pradedant projekto rengimu ir baigiant objekto eksploatavimu bei priežiūra. Mūsų klientai yra energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo įmonės.

Mes esame teisinių paslaugų lyderiai gamtinių dujų ir SGD srityse, dalyvavome rengiant teisinį reglamentavimą ir konsultavome įgyvendinant daugybę gerai žinomų projektų Baltijos šalyse.

Energetikos projektai yra kompleksiniai ir dažnai reikalauja derinti labai skirtingų kompetencijų patirtį - pavyzdžiui, gali prireikti įtraukti nuosavybės teisės ir valstybės pagalbos specialistus ar sandorių teisininkus ir klimato teisės specialistus. Štai kodėl mes formuojame tarpsektorines komandas konsultuodami, kurios gali pamatyti visus reikalingus ryšius ir pasiūlyti sprendimus.

Dalyvaujame formuojant energetikos sritį ir kasmet suburiame viso sektoriaus specialistus į metinę Energetikos konferenciją, kurioje aptariamas įstatymų poveikis sektoriaus įmonėms ir pristatomos ateities tendencijos.