Duomenų apsauga
APIE MUS
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Publikacijos
Pripažinimas

Verslo įmonių ir organizacijų veikloje vis svarbesniu tampa tinkamas duomenų naudojimas. Asmens duomenų tvarkymas apima klientų, darbuotojų ar sutartinių partnerių duomenų tvarkymą. Naujos technologijos ir paslaugos yra orientuotos į duomenis. Duomenų tvarkymo taisyklių žinios būtinos užtikrinant atitiktį nustatytiems reikalavimams, vartotojų privatumą ir siekiant verslo tikslų. Debesų kompiuterija, socialiniai tinklai ir tarptautinė prekyba kelia vis naujų duomenų tvarkymo iššūkių. Mūsų patyrusi komanda yra pasiruošusi padėti jums nepasiklysti šioje sudėtingoje teisės srityje.

Konsultuojame vietos ir tarptautines įmones visais duomenų apsaugos ir privatumo klausimais. Turime patirties sprendžiant duomenų apsaugos klausimus visuose sektoriuose, įskaitant finansų, draudimo, sveikatos priežiūros, farmacijos, telekomunikacijų, interneto ir mažmeninės prekybos sektorius. Puikiai išmanome darbuotojų duomenų apsaugos sritį (vaizdo ir interneto stebėjimas, el. pašto ir telefono naudojimas).

Mes galime patarti šiais klausimais:

 • BDAR taikymas;
 • bendroji teisė į privatumą ir taikytini duomenų apsaugos teisės aktai;
 • duomenų tvarkymo susitarimai, asmens duomenų apsaugos taisyklės ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos;
 • vidaus tvarkos ir procedūros, susijusios su duomenų tvarkymu;
 • specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
 • pažeidimų atskleidimo schemų įgyvendinimas;
 • sudėtingų tarpvalstybinių duomenų perdavimo sistemų įgyvendinimas;
 • duomenų tvarkymo registracija nacionalinėse valstybės institucijose;
 • saugus duomenų perdavimas už ES ar EEE ribų;
 • e. privatumas ir e. rinkodara (e. paštas, SMS, telefoninių skambučių kampanijos, slapukai, vieši katalogai);
 • dokumentų ir informacijos saugojimo taisyklės;
 • ginčų su duomenų subjektais ir valstybės institucijomis sprendimas;
 • atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas;
 • asmens duomenų klausimai sudarant įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorius, įskaitant saugų duomenų perdavimą;
 • asmens duomenų apsaugos internete taisyklių ir sąlygų rengimas bei įgyvendinimas;
 • specializuotos konsultacijos, pvz., gyvybės mokslų sektoriui.