Darbo sutartys su darbuotojais ir vadovais
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Sandoriai ir bylos
Publikacijos
Pripažinimas

Mūsų specializuota darbo teisės komanda atstovauja įvairiuose sektoriuose veikiantiems klientams. Esame sukaupę didelę patirtį konsultuojant klientus visais klausimais, susijusiais su nacionalinės ir tarptautinės darbo teisės aspektais. Mūsų teisininkai teikia kvalifikuotas teisines paslaugas planuojant ir rengiant darbuotojų ir vadovų darbo organizavimo struktūras vietos ir keleto šalių lygmeniu, vedant derybas, kai klientas nori įdarbinti ar atleisti darbuotoją ar vadovą, rengiant sutartis su vadovais ir darbuotojais, konsultuojant nekonkuravimo ir kitų įsipareigojimų atlikti draudžiamus veiksmus klausimais, konsultuojant dėl motyvacinių sistemų, rengiant standartines darbdavių vidaus darbo tvarkos taisykles, konsultuojant dėl darbo santykių nutraukimo, kolektyvinių darbo santykių klausimais, atliekame teisinius patikrinimus darbo teisės aspektu, teikiame teisinę pagalbą kilus ginčams ir teismo procesuose, sprendžiant darbo klausimus, susijusius su verslo sandoriais ir įmonių reorganizavimu, patariame darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo klausimais, konsultuojame su darbo santykiais susijusiais mokesčių klausimais.

COBALT priklauso tarptautiniam „Ius Laboris“ tinklui (www.iuslaboris.com), kuris vienija pirmaujančias advokatų kontoras, teikiančias specializuotas teisines paslaugas darbo teisės, pensijų kaupimo ir garantijų darbuotojams srityse ir apimančias visas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias teisines paslaugas. Ši narystė leidžia mums padėti klientams tarp šiai organizacijai priklausančių narių surasti geriausiai jų poreikius atitinkantį teisės patarėją darbo teisės klausimais ir pasiūlyti bendrus sprendimus.