Autorių ir gretutinės teisės
APIE MUS
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Pripažinimas

Autorių teisių objektas yra kur kas platesnis ir neapsiriboja vien tradiciniais muzikos ir meno kūrinių pavyzdžiais. Autorių teisių paskirtis yra apsaugoti visus autorių kūrinius – nuo simfonijų iki tinklalaidžių, nuo filmų iki skulptūrų.

Mes atstovaujame autoriams, gamintojams, autorių teisių turėtojams, įmonėms, kuriose kuriami autorių teisių saugomi objektai, taip pat autorių teisių kolektyvinio valdymo organizacijoms. Mūsų komanda yra pasirengusi įsigilinti į kiekvieną su autorių ir gretutinėmis teisėmis susijusį atvejį ir suteikti klientams konsultacijas įvairiose srityse, įskaitant:

  • autorių teisių ir gretutinių teisių taikymą;
  • autorių teisių saugomų kūrinių atgaminimo, viešo atlikimo, transliavimo ir retransliavimo aspektus;
  • su autorių teisėmis susijusius sandorius ir autorių teisių perleidimą;
  • autorių teisių saugomų kūrinių licencijavimo susitarimus;
  • autorių teisių ir gretutinių teisių objektų ir susijusių pajamų apmokestinimą;
  • autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus ir susijusius ginčus;
  • intelektinės nuosavybės teisių stebėseną;
  • konsultavimą autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių klausimais darbo santykiuose, taip pat užsakomųjų paslaugų ir rangos santykių srityje.