Arbitražas ir mediacija
APIE MUS
Publikacijos
Pripažinimas
APIE MUS
APIE MUS
Publikacijos
Pripažinimas

Sprendžiant ginčus alternatyviais būdais pirmenybę teikiame mediacijai ir taikinimui, tačiau kai šie ginčų sprendimo būdai negalimi, sėkmingai atstovaujame klientams arbitražo teismuose. Esame nepralenkiami spręsdami sudėtingus komercinius ir tarptautinius ginčus. Turime patirties atstovaujant klientams tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse bylose, kurios yra susijusios su įvairiomis teisės sritimis.

Mūsų komanda atstovauja verslo klientams ir valstybės institucijoms vietiniuose ir tarptautiniuose arbitražo procesuose. Turime reikšmingos patirties nagrinėjant ginčus pagal Tarptautinių prekybos rūmų Tarptautinio arbitražo teismo (ICC), Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL), Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID), Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto (SCC), Londono tarptautinio arbitražo teismo (LCIA), taip pat Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos prekybos rūmų taisykles.

Mūsų raktas į sėkmę – komandinis darbas, derinant aukšto lygio arbitražinio nagrinėjimo įgūdžius ir patirtį atitinkamoje teisės srityje. Mūsų narystė „Lex Mundi“ ir „World Services Group“ ir COBALT biurų tarpusavio bendradarbiavimas visose Baltijos šalyse leidžia mums veiksmingai spręsti ginčus arbitražo teismuose.

Konsultuojame ir atstovaujame klientams įvairiais klausimais, pradedant sutarčių rengimu ir baigiant ginčų sprendimu, įskaitant teisines konsultacijas dėl arbitražinių išlygų formuluotės ir arbitražo institucijų pasirinkimo, arbitražo vietos ir taikytinos teisės, teisinių išvadų dėl numatomo ar nagrinėjamo ginčo procedūros ir dalyko rengimą, atstovavimą klientams arbitražo teismo bylose ir ginčijant tarptautinio arbitražo teismo sprendimus ir bylose dėl tarptautinio arbitražo teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Mūsų advokatai taip pat skiriami arbitrais nagrinėjant arbitražo bylas.

ekspertai
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva
Visos kontoros
Lietuva
Visos kontoros
Estija
Latvija
Lietuva