Farmacija ir sveikatos priežiūra

Mes teikiame visą teisinių paslaugų spektrą pasaulinėms farmacijos bendrovėms, vietos ir regioniniams platintojams, medicinos paslaugų teikėjams, specialiųjų maisto produktų, maisto papildų, medicinos prietaisų ir kitų su sveikata ir sveikatingumu susijusių produktų gamintojams ir paslaugų tiekėjams. Mūsų žinios apie šį specifinį sektorių leidžia mums sukurti pridėtinę vertę teikiant į pramonę orientuotas ir efektyvias teisines konsultacijas.  

Mes galime padėti farmacijos ir sveikatos priežiūros pramonei savo patirtimi šiose srityse: 

 • Įmonių klausimai - filialų steigimas ir valdymas
 • Susijungimai ir įsigijimai sveikatos priežiūros srityje
 • Darbo teisė
 • Reklama ir rinkodara
 • Produkto atsakomybė
 • Klinikiniai tyrimai
 • Intelektinės nuosavybės apsauga ir jos įgyvendinimas
 • Produkto įvedimas į rinką (rinkodaros leidimai, registracija ir pranešimai)
 • Kainų nustatymas ir kompensavimas
 • Komercinės sutartys (platinimo struktūros, rinkodara, dovanos)
 • Duomenų apsauga
 • Atitiktis standartinei veikimo procedūrai (SOP)
 • Konkurencijos teisė (rinkodaros ir pardavimo kampanijų analizė, dominavimo klausimai, sektoriniai tyrimai, mokymai)
 • Viešieji pirkimai
 • Muitinės ir policijos klausimai
 • Teisminiai ginčai