Įmonių susijungimai ir įsigijimai

COBALT yra sukaupusi didelės patirties atstovaudama vietos ir tarptautinėms bendrovėms didžiausiuose ir sudėtingiausiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Kontora konsultuoja didžiausiuose vidaus ir tarptautiniuose įmonių sandoriuose, privataus kapitalo investicijų, jungtinės veiklos steigimo, vadovybės atliekamų išpirkimų ir restruktūrizavimo sandorių klausimais. Įmonių susijungimų ir įsigijimų komanda visose keturiose šalyse – Baltijos šalyse ir Baltarusijoje – veikia išvien.

Esame gerai susipažinę su rinkomis, kuriose mūsų klientai vykdo veiklą, ir todėl išlaikome į verslą orientuotą požiūrį, kuris leidžia optimizuoti našumą, sumažinti sąnaudas ir padidinti sandorių įgyvendinimo efektyvumą. Turėdami solidų teisininkų skaičių Baltijos šalių ir Baltarusijos kontorose ir profesionaliai bei koordinuotai valdydami sandorius, turime galimybę teikti aukščiausio lygio teisines paslaugas ir užtikrinti jų ekonomiškumą.