Įmonių valdymo klausimai

Mes teikiame įvairiapuses teisines paslaugas privačioms bendrovėms ir bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama viešai, konsultuodami jas visais su įmonės akcininkų santykiais susijusiais klausimais. COBALT komanda gali:

  • padėti kuriant įmonės valdymo struktūrą
  • padėti rengiant valdybos darbo reglamentą ir kitus vidaus tvarkų aprašus
  • suteikti konsultacijas vadovų ir atsakingų darbuotojų atsakomybės ir draudimo klausimais
  • suteikti įmonių teisinės atitikties užtikrinimo paslaugas tvarkant kasdienius reikalus ir organizuojant akcininkų susirinkimus
  • konsultuoti su įmonės socialinės atsakomybės projektais susijusiais teisiniais ir mokestiniais klausimais