Darbo teisė

Mūsų darbo teisės praktikos grupė yra viena pirmaujančių rinkoje. Ji turi sukaupusi ilgametės patirties konsultuodama darbo teisės klausimais tarptautinius ir vietos klientus, atstovaudama jiems teismuose ir teikdama teisinės atitikties įvertinimo paslaugas.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • įmonių pareigybių struktūros planavimas ir kūrimas
  • darbo tvarkos taisyklių rengimas
  • derybos dėl individualių darbo sutarčių ir jų rengimas
  • konsultavimas individualių ir grupinių atleidimų klausimais
  • derybos dėl kolektyvinių sutarčių ir jų rengimas
  • konsultacijos darbo užmokesčio, darbuotojų skatinimo priemonių ir mokesčių klausimais
  • konsultacijos darbo teisės klausimais įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose

COBALT kontora yra ilgametė išskirtinio tarptautinio darbo teisės advokatų kontorų tinklo „Ius Laboris“ narė. „Ius Laboris“ vienija pirmaujančias advokatų kontoras, teikiančias specializuotas teisines paslaugas darbo teisės, pensijų ir darbuotojų skatinimo priemonių klausimais, ir sudaro sąlygas darbuotojus iš kitų šalių įdarbinančioms įmonėms gauti aukščiausios kokybės teisines konsultacijas visais su žmogiškaisiais ištekliais susijusiais klausimais.