Infrastruktūra bei viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Ilgainiui COBALT teisininkai užsitarnavo nepakeičiamų patarėjų vardą įgyvendinant sudėtingus ir naujoviškus infrastruktūros projektus. Geografinė Baltijos šalių ir Baltarusijos padėtis nulėmė tai, kad šios šalys tapo pagrindiniu transporto srautų tarp Rytų ir Vakarų logistikos centru. Verslo subjektus, kurių veikla susijusi su uostų, oro uostų, geležinkelių ir kelių eksploatavimu, logistika, vandens ir atliekų tvarkymu, konsultuojame įvairiausiais klausimais, įskaitant teisinį reguliavimą, jungtinę veiklą, finansavimą, prekybą, konkurenciją, draudimą ir mokesčius.

Nesvarbu, ar klausimas susijęs su tilto statybų finansavimu, viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinamu stambiu kelių rekonstrukcijos projektu, viešojo transporto elektroninių bilietų įdiegimu, valstybinių oro uostų valdymu ar uosto įrengimų tobulinimu, mūsų komanda, giliai suprasdama aktualius teisės klausimus, randa praktiškus sprendimus. Dirbame įvairiose jurisdikcijose, kad klientai efektyviai įgyvendintų savo tikslus nepaisydami sudėtingų teisinių ir politinių sistemų.