Gamtiniai ištekliai

COBALT turi sukaupusi išskirtinės patirties konsultuodama klientus, vykdančius veiklą gamtinių išteklių srityje. Be sukauptos praktinės patirties sprendžiant klientų teisinius klausimus, aktyviai dalyvavome ir kuriant kasybos bei angliavandenilių srities teisinę bazę. Rengėme pasiūlymus dėl reglamentavimo ir mokestinių sprendimų, atstovaudami klientams, kurie yra angliavandenilių žvalgybos jūroje pradininkai, vyriausybės pavedimu kūrėme kasybos teisinio reguliavimo sistemą.