Farmacija, sveikatos priežiūra ir gyvybės mokslai

Mūsų gyvybės mokslų praktikos sritis apima sveikatos priežiūros paslaugas, farmacijos ir medicinos įrenginių sektorius. Gyvybės mokslų srityje esame sukaupę ilgametės konsultavimo, bylinėjimosi ir atitikties teisės aktams užtikrinimo patirties. Mūsų žinios šioje konkrečioje srityje leidžia mums sukurti pridėtinę vertę teikiant į atitinkamą sektorių orientuotas teisines konsultacijas.

COBALT gyvybės mokslų praktikos grupė turi kompetencijos šiose srityse:

 • reklama ir rinkodara
 • atsakomybė už produktus
 • klinikiniai tyrimai
 • intelektinės nuosavybės apsauga ir atitinkamų teisių įgyvendinimo užtikrinimas
 • produktų išleidimas į rinką (rinkodaros leidimai, registracija ir pranešimai)
 • kainų nustatymas ir kompensavimas
 • komercinės sutartys (distribucijos struktūros, rinkodara, dovanojimas)
 • duomenų apsauga
 • atitiktis standartinei veiklos procedūrai (SVP)
 • konkurencijos teisė (rinkodaros ir pardavimo kampanijų analizė, dominavimo klausimai, sektoriniai tyrimai, mokymai)
 • viešieji pirkimai
 • muitinės ir policijos klausimai
 • bylinėjimasis