Duomenų apsauga

Šiuolaikinio verslo subjektai ir organizacijos pasikliauja nenutrūkstamais informacijos srautais. Asmens duomenų tvarkymas vyksta, kai įmonė tvarko klientų, darbuotojų ar sutarčių partnerių duomenis. Naujos technologijos ir paslaugos yra orientuotos į duomenis. Kad būtų užtikrinta atitiktis nustatytiems reikalavimams, garantuotas vartotojų privatumas ir pasiekti verslo tikslai, būtina gerai išmanyti duomenų tvarkymo taisykles. Dėl debesų kompiuterijos, socialinių tinklų ir tarptautinės prekybos kyla vis naujų duomenų tvarkymo problemų. Mūsų patyrusi komanda yra pasiruošusi padėti jums nepasiklysti šioje sudėtingoje teisės srityje.

Mes konsultuojame vietos ir tarptautines įmones visais duomenų apsaugos ir privatumo klausimais. Turime duomenų apsaugos klausimų sprendimo patirties visuose sektoriuose, įskaitant finansų, draudimo, sveikatos priežiūros, farmacijos, telekomunikacijų, interneto ir mažmeninės prekybos sektorius. Puikiai išmanome ir darbuotojų duomenų apsaugos sritį: stebėjimas vaizdo kameromis, interneto, elektroninio pašto ir telefono naudojimo stebėsena.

COBALT gali patarti šiais klausimais:

 • bendroji teisė į privatumą ir taikytini duomenų apsaugos teisės aktai
 • duomenų tvarkymo susitarimai, privatumo politika ir sutikimo formos
 • vidaus darbo tvarka ir politika, susijusi su duomenų tvarkymu
 • pažeidimų atskleidimo schemų įgyvendinimas
 • sudėtingų tarpvalstybinių duomenų perdavimo sistemų įgyvendinimas
 • duomenų tvarkymo registracija nacionalinėse valdžios institucijose
 • duomenų perdavimas už ES ar EEE ribų (tinkamas saugumo lygis, standartinės nuostatos, „saugūs uostai“, privalomos taisyklės įmonėms)
 • e. privatumas ir e. rinkodara (e. paštas, SMS, skambučių kampanijos, slapukai, vieši katalogai)
 • dokumentų ir informacijos saugojimo taisyklės
 • ginčų su duomenų subjektais ir valdžios institucijomis sprendimas
 • atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas
 • asmens duomenys sudarant įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorius
 • privatumo internete politikos ir sąlygų rengimas bei įgyvendinimas
 • specializuotos konsultacijos, pvz., gamtos mokslų sektoriui