Valdininkų tarnybiniai nusikaltimai

COBALT teisininkai konsultuoja ir atstovauja įmonių sukčiavimo tyrimuose ir bylose, taip pat atstovauja itin sudėtingose administracinėse ir su etikos pažeidimais susijusiose bylose. Klientus konsultuojame nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje, patariame kaip apsaugoti verslą nuo nusikalstamų veiksmų.

Kontoros teisininkai puikiai išmano ne tik Lietuvos teismų, prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos principus, metodus ir praktiką, bet ir šioje srityje veikiančių tarptautinių institucijų (EUROJUST, EUROPOL, INTERPOL ir kt.) veiklos ypatumus.

Mūsų paslaugos apima:

  • Įtariamųjų ir kaltinamųjų gynybą bylose, susijusiose su korupcija, finansiniais ir ekonominiais nusikalstimais
  • Ieškovų ir nukentėjusiųjų asmenų atstovavimą baudžiamosiose ir administracinėse bylose
  • Žmogaus teisių ir laisvių apsaugą
  • Klientų atstovavimą bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo
  • Asmenų, kurių atžvilgiu atliekami profesinės, tarnybinės ir akademinės etikos nusižengimų tyrimai, atstovavimą
  • Atstovavimą klientams administraciniuose ir bendrosios kompetencijos teismuose, kitose valstybės institucijose ir organizacijose, Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete
  • Išsamias teisines konsultacijas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje
  • Įmonių komercinių paslapčių apsaugą
  • Konsultavimą korupcijos prevencijos srityje