Restruktūrizavimas ir bankrotas

COBALT restruktūrizavimo ir bankroto praktikos grupės teisininkai konsultuoja įvairiais klausimais, susijusiais su skolos restruktūrizavimu ir įmonių restruktūrizavimu, ir atstovauja kreditoriams bei skolininkams tarptautiniuose bankroto ir sanavimo procesuose. Mūsų komanda dirba verslo, finansų, kapitalo rinkų, įmonių susijungimų ir įsigijimų, ginčų sprendimo ir kitose su restruktūrizavimu ir bankrotu susijusiose srityse. Konsultuodami klientus ir atstovaudami jiems sudėtingose restruktūrizavimo ir bankroto bylose, dėl tarpdiscipliniško požiūrio galime išspręsti daugybę klausimų, galinčių turėti lemiamą reikšmę.

Mūsų profesinė praktika apima įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų inicijavimą ir dokumentų teismui bei kreditorių susirinkimams rengimą, kreditorinių reikalavimų rengimą, gynybą prieš neteisėtai pradėtas bankroto procedūras. Bendradarbiaudami su bankroto administratoriais ir kreditoriais atliekame bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių teisinius patikrinimus, rengiame procesinius dokumentus dėl bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo, taip pat atstovaujame bankrutuojančios įmonės kreditoriams bankroto procesuose. Rengiame restruktūrizavimo planus ir deriname juos su suinteresuotomis šalimis, konsultuojame kitais su bankrotu ir restruktūrizavimu susijusiais klausimais. Mūsų komanda, kurią sudaro patyrę įvairių teisės sričių specialistai, yra visapusiškai pasirengusi padėti finansų įstaigoms ir kitiems kreditoriams bankroto procese įgyvendinti užtikrintus reikalavimus. Restruktūrizavimo ir bankroto teisės praktikos grupės profesionalai yra orientuoti į verslą ir sudėtingiausiose situacijose siekia maksimaliai atgauti priverstinai parduodamą verslą (turtą), taikydami įvairias teisines priemones.