Turto ir projektų finansavimas

Mūsų turto ir projektų finansavimo komanda teikia įvairias teisines konsultacijas finansuotojams, finansavimo organizatoriams, savininkams, nuomotojams, specializuotiems draudikams, projektų vystytojams, gamintojams ir operatoriams vidutinės ir didelės vertės turto ir projektų finansavimo sandoriuose. Mūsų teisininkai yra sukaupę daug patirties konsultuodami dėl įvairiais finansavimo būdais finansuojamų projektų, įskaitant užtikrintą ir neužtikrintą skolinimą, skolinimąsi kapitalo rinkose, finansavimą nuosavu kapitalu, tarpinio pobūdžio finansavimą, finansinę nuomą, struktūrizuotą finansavimą, projektų finansavimą, eksporto kreditus, gautinų sumų finansavimą, sutelktinį finansavimą, sutelktinį skolinimą, kitus naujoviškus finansavimo būdus ir įvairių su projektais susijusių finansinių priemonių ir susitarimų struktūrizavimą bei įgyvendinimą.

Mūsų teisininkų komandos konsultacijos paremtos įvairių mokesčių, administravimo, priežiūros, reguliavimo, priverstinio vykdymo, nemokumo, neatsakingo elgesio rizikos ir kitų galimų rizikų sudarant atitinkamus sandorius supratimu. Dėl gausios investicinių priemonių struktūrizavimo patirties galime atsižvelgti į klientų poreikius ir jų investavimo programas ir jiems suteikti ypač svarbių konsultacijų, kad lėšų pritraukimo procese būtų pasiekta sėkmingų rezultatų. Turėdama kontoras visame Baltijos regione ir Baltarusijoje, COBALT gali pasiūlyti lėšų pritraukimo galimybių tarptautiniu mastu, taip pat suteikti teisines konsultacijas visais vietos mokesčių ir reguliavimo klausimais, susijusiais su regione veikiančiais privačiais fondais.