Kapitalo rinkos

COBALT yra tarp pirmaujančių kapitalo rinkų teisinių paslaugų teikėjų Baltijos šalyse. Mūsų kontoros Kapitalo rinkų teisės praktikos grupė siūlo platų teisinių paslaugų spektrą, įskaitant pirminius viešus vertybinių popierių siūlymus, skolos ir nuosavybės finansinių priemonių įtraukimą į prekybą Baltijos šalių reguliuojamose rinkose, vietinių finansinių priemonių Amerikos depozitoriumo pakvitavimų ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų išleidimą tarptautinėse rinkose, reguliuojamose rinkose ir centriniuose depozitoriumuose, privalomų ir savanoriškų oficialių siūlymų rengimą ir įgyvendinimą, atitikties emitentų ir investuotojų nustatytiems teisiniams, reguliavimo ir vertybinių popierių biržos reikalavimams, įvertinimą, emitentų ir investuotojų teisinį atstovavimą, konsultavimą dėl piktnaudžiavimo rinka ir prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, taip pat į prekybos sąrašus įtrauktų finansinių priemonių užbiržinių sandorių sudarymą.

Bendradarbiaudami su savo užsienio partneriais, konsultuojame Baltijos šalių emitentus išleidžiant, siūlant ir įtraukiant į prekybos sąrašus skolos ir nuosavybės finansines priemones kitų Europos šalių jurisdikcijose. Glaudžiai bendradarbiaujame su NASDAQ OMX vertybinių popierių birža ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos centriniais depozitoriumais, taip pat konsultuojame depozitoriumus su kapitalo rinkomis susijusiais teisiniais klausimais.