Draudimo teisė

Esame sukaupę didžiulės patirties teikdami įvairias teisines paslaugas gerai žinomoms vietos ir tarptautinėms draudimo bendrovėms, turinčioms verslo interesų Baltijos regione. Mūsų teisininkai konsultuoja ir padeda draudimo bendrovėms spręsti klausimus, susijusius su draudimo veiklai taikomais reikalavimais ir jos reglamentavimu, įskaitant draudimo bendrovių filialų (patronuojamųjų bendrovių ir atstovybių) steigimą ir regione veikiančių draudimo bendrovių akcijų įsigijimą.

Mūsų teisininkai turi daug atstovavimo klientams patirties sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo, taip pat teisminius ginčus su draudimo bendrovių klientais (įskaitant draudimo tarpininkus ir draudėjus). Turime daug patirties ir kitų su draudimo ginčų sprendimu susijusių paslaugų srityje, įskaitant arbitražo ir mediacijos paslaugas ir ginčų sprendimą kitais alternatyviais būdais.

COBALT teikia plataus spektro paslaugas, susijusias su draudimo teisės reglamentavimo ir strateginiais aspektais, tarp kurių yra ir konsultacijos dėl draudimo paslaugų teikimo įsteigus filialus ar tarptautiniu mastu. Mūsų komanda konsultuoja daugeliu draudimo teisės klausimų, įskaitant šiuos:

  • draudimo ir perdraudimo teisinio reglamentavimo bei sutarčių sudarymo aspektai
  • draudimo tarpininkų veiklos teisinio reglamentavimo bei sutarčių sudarymo aspektai
  • draudimo ginčų sprendimas
  • draudimo įmonių teisinis patikrinimas ir su įmonių susijungimais ir įsigijimais susijusios konsultacijos
  • kredito draudimas ir su skolinimosi sandoriais susiję draudimo įsipareigojimai