Valstybės pagalba

Valstybės pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais nustatomos valstybės ir savivaldybių privačiam verslui skiriamos paramos ribos. Taip siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui viešosiomis lėšomis ir konkurencijos iškraipymui. Neteisėtai gautą valstybės pagalbą privaloma grąžinti, o tai reiškia, kad paramą gaunančios viešosios įstaigos ir įmonės privalo imtis priemonių atitinkamoms rizikoms pašalinti.

Patyrusi COBALT komanda sėkmingai konsultuoja klientus įvairiuose valstybės pagalbos suteikimo etapuose, pradedant valstybės pagalbos priemonės ar programos planavimu, paraiškos valstybės pagalbai gauti pateikimu ir baigiant atstovavimu klientams Europos Komisijos inicijuojamuose oficialiuose ir neoficialiuose tyrimuose.