Visos naujienos

Siunčiatės prekes? 4 patarimai, kaip išvengti problemų

2016-03-09

Didmeninės prekybos kompanijos, importuotojai ar platintojai, siųsdamiesi prekes iš Azijos šalių, JAV ar Pietų Amerikos kelių, oro ar jūrų transportu, naudojasi vežėjų paslaugomis ir, deja, susiduria su nemažai problemų. Kroviniai vėluoja, gabenimo metu jie apgadinami ar visai nepasiekia užsakovo. Patiriami didžiuliai finansiniai nuostoliai, kyla kitų papildomų sunkumų. Kaip nuo to apsidrausti?

Visų pirma, prieš sudarydami krovinių vežimo ar ekspedijavimo sutartis, pasirinkite patikimą vežėją ir patikrinkite duomenis apie jį. Įsitikinkite, kad vežėjo atstovas yra įgaliotas sudaryti sutartį. Paprašykite vežėjo civilinės atsakomybės draudimo poliso kopijos, įsitikinkite, kad draudimas yra galiojantis. Užsakymą vežėjui pateikite raštu (pvz. el. paštu). Skelbimų apie krovinį netalpinkite internete (įskaitant specializuotus tinklapius). Pateikite vežėjui instrukcijas, įpareigojančias jį imtis protingų atsargumo ir saugumo priemonių prekių gabenimo metu.

Sudarydami sutartis su vežėjais dėl krovinių gabenimo kelių transportu įsitikinkite, kad Jūs arba faktinis siuntėjas (pardavėjas) vežėjui pateikė teisingus ir tikslius duomenis apie prekes, prekių gavėją, pristatymo vietą ir kt. Patikrinkite, ar Jūsų darbuotojai arba faktinis siuntėjas vežėjui pateikė tinkamai įpakuotus krovinius gabenti kelių transportu. Įsitikinkite, kad vežėjui pateikti visi reikiami dokumentai ir suteikta visapusiška informacija, reikalinga muitinės bei kitiems formalumams atlikti.

Prieš sudarydami sutartis su vežėjais, įsitikinkite, kad vežėjas atlygins Jūsų patirtus nuostolius, jeigu prekės bus sugadintos ar prarastos. Prekės gabenant kelių transportu, vežėjo atsakomybė už krovinio ar jo dalies praradimą arba sugadinimą ribojama 8,33 Tarptautinio valiutos fondo specialiųjų skolinimosi teisių (SST) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Tai sudaro apie 9,24 EUR/kg. Vėlavimo atveju, vežėjo atsakomybė ribojama užmokesčio už vežimą dydžiu. Jeigu prekės gabenamos jūrų transportu, vežėjo atsakomybė už krovinio netekimą ar sužalojimą ribojama 666,67 SST už vieną prarastų ar sugadintų prekių paketą ar vienetą. Tai sudaro apie 740,00 EUR / paketą arba 2 SST už prarastų ar sugadintų prekių kilogramą bruto svorio, kas sudaro apie 2,22 EUR/kg, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis. Vežėjo atsakomybė už vėlavimą nenustatyta. Jeigu prekės gabenamos oro transportu, vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą, sugadinimą ar vėlavimą ribojama 19 SST už kilogramą, t.y. apie 21,09 EUR/kg. Ir dar svarbu – jeigu prekių vertė yra didesnė nei vežėjo atsakomybės ribojimas, apdrauskite gabenamas prekes.

Jeigu įsigydami prekes naudojatės Incoterms sąlygomis, sutartyse nurodykite tikslią Incoterms sąlygų redakciją (pvz. Incoterms 2010) bei tikslią prekių perdavimo ir (ar) pristatymo vietą ir tikslų adresą. Nenaudokite CPT (eng. carriage paid to), CIP (eng. carriage and insurance paid to), CFR (eng. cost and freight), CIF (eng. cost insurance and freight) sąlygų, jeigu pardavėjas nėra patikimas. Patys sudarykite sutartis su vežėjais, nes pardavėjas gali parinkti nepatikimą vežėją. Po prekių perdavimo vežėjui, paprašykite vežėjo atsiųsti prekių važtaraštį ar konosamentą.

Svarbu nepamiršti, kad, iškilus problemoms, pretenzijos ir ieškiniai vežėjui turi būti pareiškiami per įstatyme nustatytus terminus, pvz.: vežėjui kelių transportu – pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu arba, jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ir šventės dienų). Ieškinys teismui turi būti pareikštas per 1 metų senaties terminą (išimtiniais atvejais – 3 metai).

Tinkamai parengtos sutartys su vežėjais ir prevenciniai veiksmai gali padėti išvengti didelių finansinių nuostolių.

Giedrius Abromavičius, advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnysis teisininkas