Visos naujienos

Nuo spalio 1 dienos krovinių siuntėjai privalės VMI pateikti važtaraščio duomenis

2016-08-23

Nuo spalio 1 dienos įsigalioja pareiga siuntėjams pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) važtaraščių ar kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis apie Lietuvos teritorijoje gabenamas prekes.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatyta, kad mokesčių mokėtojai, kurie siunčia, veža ar gauna krovinius Lietuvos Respublikoje kelių transportu, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šią pareigą privaloma vykdyti nepriklausomai nuo to, ar naudojamas popierinis važtaraštis, ar kitas dokumentas, patvirtinantis krovinio vežimą.

Važtaraščio duomenis VMI turės pateikti važtaraščio rengėjas, apibrėžiamas kaip mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas, arba kitas krovinio siuntėjo įpareigotas asmuo.

„Sudarant krovinių vežimo (ekspedijavimo) sutartis rekomenduojame susitarti, kas vykdys pareigą pateikti VMI važtaraščio duomenis – vežėjas, ar siunčianti prekes įmonė. Nesusitarus, pareiga pateikti duomenis VMI tenka krovinio siuntėjui“ – atkreipia dėmesį advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnysis teisininkas Giedrius Abromavičius.

Taip pat reikia paminėti, kad nėra visiškai aišku, ką VMI laikys siuntėju – asmenį, sudariusį vežimo sutartį, ar asmenį, kuris važtaraštyje nurodytas kaip siuntėjas. Manytina, kad siuntėju, kuriam tenka pareiga VMI pateikti važtaraščio duomenis, galėtų būti laikomas bet kuris asmuo (pvz. prekių sandėlis), kuris važtaraštyje nurodytas kaip siuntėjas.

Kokiais atvejais ir kada privaloma pateikti važtaraščio duomenis

Važtaraščio duomenys VMI teikiami tik tais atvejais, kuomet egzistuoja visos šios sąlygos, t.y. kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo ir yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens.

Važtaraščio duomenys VMI turi būti pateikti ne anksčiau kaip likus 7 dienoms iki numatytos krovinio išgabenimo dienos ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

Išimtys, kada VMI duomenų teikti nereikės

Išimtys, kurioms esant duomenų VMI teikti nereikia yra, kai važtaraštyje nurodyti duomenys yra akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumente, gabenamas krovinys – juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išauginti ir/ar išgauti žemės ūkio produktai, gabenami paties juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, ar jo įgalioto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir/ar išgavimo vietų. Ši išimtis netaikoma, gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų.

Neprivaloma teikti duomenų VMI ir kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, krovinio siuntėjas – nėra PVM mokėtojas ar krovinio siuntėjas – yra PVM mokėtojas, bet jo bendra metinė atlygio už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma neviršijo 45 000 eurų.