Visos naujienos

Nuo liepos 1 d. – nauji reikalavimai gabenant prekes jūrų transportu konteineriais

2016-07-14

Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) pakeitimai, numatantys pareigą prekių siuntėjui prieš pakraunant prekes į laivą nurodyti bendrą patvirtintą svorį (angl. verified gross mass). Konvencijoje nustatyta, kad neįvykdžius šio naujo reikalavimo, konteineris nebus pakrautas į laivą, tad tai gali pareikalauti papildomų išlaidų dėl konteinerio prastovos. Iki šiol reikalavimo sverti konteinerius nebuvo. Tarptautinė jūrų organizacija priėmė pataisas siekdama didinti saugumą jūrų transporte.  

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pareiga nurodyti bendrą prekių ir konteinerio svorį tenka krovinio siuntėjui, ne vežėjui ar ekspeditoriui, todėl neįvykdžius šio reikalavimo ir dėl to neprakrovus prekių į laivą, siuntėjai negalės reikšti pretenzijų vežėjui ar ekspeditoriui.

„Prekių siuntėjai, negalėdami patys nustatyti konteinerio patvirtinto bendrojo svorio, turėtų sudaryti sutartis su vežėjais, ekspeditoriais ar kitais trečiaisiais asmenimis ir pavesti jiems tinkamai įgyvendinti šios konvencijos reikalavimus“ – rekomenduoja Giedrius Abromavičius, advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnysis teisininkas.

Konvencijoje ir aiškinamuosiuose nuostatuose aprašyti du metodai, kuriais galima nustatyti patvirtintą bendrą svorį, t.y. arba sverti pakrautą konteinerį, arba remiantis kompetentingos valstybės institucijos patvirtinta metodika nustatyti kiekvienos prekių pakuotės svorį atskirai ir pridėti konteinerio bei pakavimo ir tvirtinimo įrangos svorį.

„Svarbu tai, kad patvirtintas bendrasis svoris turi būti užfiksuotas dokumente, kurį turi pasirašyti siuntėjo įgaliotas asmuo. Informacija apie bendrą konteinerio svorį turi būti pateikta konteinerių terminalui iš anksto prieš prekių pakrovimą į laivą. Šis naujas reikalavimas turės įtakos prekių eksportui, nes atsiras papildomų išlaidų dėl konteinerių svėrimo“ – atkreipia dėmesį Giedrius Abromavičius.

Reikalavimai taikomi gabenant prekes tarptautiniais maršrutais su konteineriais laivais, išskyrus atvejus, kai prekės gabenamos su konteineriais „ro-ro“ tipo laivais, plaukiojančiais trumpais tarptautiniais maršrutais, kaip tai apibrėžta konvencijoje. Reikalavimai jau įsigalioję ir taikomi krovinių gabenimui nuo šių metų liepos 1 d.