All events

#Mobilumo paketas 2020 m.

2020-10-02

9 - 12 val.
2020-10-02

Mobilumo paketas jau priimtas. Kas laukia Lietuvos vežėjų bei visos rinkos? Mobilumo pakete buvo pritarta atnaujintoms vairuotojų komandiravimo, vairuotojų poilsio laiko ir kabotažo t. y. prekių vežimo kitos šalies, nei tos, kuriai priklauso vežėjas, taisyklėms. Tai yra esminiai, transporto, kaip verslo praktikos, organizavimo pakeitimai.

Kaip turės būti organizuojama transporto bendrovės verslo praktika, kad ji atitiktų Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus būsimus reikalavimus? Renginio metu aptarsime reikalavimus transporto bendrovėms ir pasidalinsime praktiniais patarimais, kaip tinkamai juos įgyvendinti.

Nors didžioji dalis Mobilumo paketo nuostatų bus taikomos nuo 2022 m. vasario 21 d., tačiau darbuotojų darbo ir poilsio laiko reikalavimai bus pradėti taikyti artimiausiu metu. Vežėjams ir logistikos paslaugų teikėjams tai sudaro naujus iššūkius ir galimybes diegti  naujos kartos sprendimus, vykdyti procesų skaitmenizavimą.

Mobilumo pakete nustatyti nauji darbo bei poilsio laiko reikalavimai ir itin specifiniai vairuotojų komandiravimo reikalavimai. Daug diskutuojama apie Lietuvai ypač nepalankias nuostatas dėl priverstinio vilkiko gražinimo į įmonės įsisteigimo šalį kas keturias savaites, reguliaraus kassavaitinio poilsio transporto priemonėje draudimo, komandiravimo taisyklių taikymo tarptautinio transporto operacijoms (išskyrus tranzitą ir dvišalį transportą). Vienas iš renginio tikslų – apžvelgti bei suprasti naujuosius reikalavimus ir pasiūlyti praktinius sprendimus.

Verslo įmonių atstovai pasidalins praktine patirtimi bei iššūkiais, su kuriais tenka susidurti dėl Mobilumo paketo pakeitimų.

PROGRAMA:

Renginio moderatorius: Vaidas Mackonis, COBALT partneris ir Transporto, logistikos ir transporto infrastruktūros praktikos grupės vadovas

09:00 – 09:10 Sveikinimo kalba. Vaidas Mackonis, COBALT partneris

09:10 – 09:30  Mobilumo paketas: grėsmės ir galimybės Lietuvos vežėjams

Giedrius Abromavičius, COBALT vyresnysis teisininkas

09:30 – 10:00 Mobilumo Paketo poveikis Lietuvos transporto sektoriui

Povilas Drižas, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius

10:00 – 10:30 Darbo bei poilsio laiko, komandiravimo bei kiti reikalavimai

Jovita Valatkaitė, COBALT vyresnioji teisininkė

10:30 – 11:00 Verslo perkėlimas į Lenkiją

Ignas Volbikas, „Savesta Consulting sp. z o.o“ direktorius

11:00 – 11:30 Kodėl svarbu peržiūrėti turimas draudimo sutartis, įvedus mobilumo paketą?

Kristina Penkaitienė, „Baltic Underwriting Agency“ direktorė

11:30 – 12:00 Panelinė diskusija „Mobilumo paketo iššūkiai: kokių veiksmų imtis pirmiausia?“

Moderuoja: Giedrius Abromavičius, COBALT vyresnysis teisininkas

Dalyvauja visi pranešėjai 

PRANEŠĖJAI:

Vyresnioji teisininkė Jovita Valatkaitė sukaupusi daugiau nei 8 metus patirties darbo teisės ir komercinės teisės srityse. Jovita sprendžia kiekvienai įmonei įprastas darbo teisės problemas, tačiau taip pat konsultuoja klientus darbuotojų nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos klausimais bei klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistema. Ji taip pat turi daug patirties teikiant paslaugas migracijos srityje, įskaitant klausimų dėl leidimų gyventi gavimo, leidimų dirbti gavimo, darbuotojų komandiruočių ir perkėlimo sprendimą.

Giedrius Abromavičius vyresnysis teisininkas COBALT Lietuvos biure. Jis specializuojasi transporto, prekybos teisės, teisminių ginčų srityse. Giedrius Abromavičius turi didelę patirtį teikiant konsultacijas ir atstovaujant transporto proceso dalyviams reguliaciniais klausimais, sprendžiant ginčus teisme ir ne teismo tvarka. Giedrius Abromavičius ypatingą dėmesį skiria ginčams, susijusiems su krovinių gabenimu kelių, jūrų ir oro transportu.

Povilas Drižas - tarptautinio transporto ir logistikos aljanso vadovas turi ilgametę patirtį viešajame sektoriuje. Nuo 2014 m. dirbo Susisiekimo ministerijoje, prieš Teisingumo ministerijoje kuravo duomenų apsaugos sritį, o Lietuvai 2013 m. pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, ėjo Europos Sąjungos Tarybos duomenų apsaugos ir informacijos keitimosi darbo grupės pirmininko pareigas. Nuo 2016 m. iki 2019 m. P. Drižas ėjo transporto atašė pareigas Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje.

Kristina Penkaitienė - „Baltic Underwriting Agency“ AB direktorė. Draudimo rinkoje Kristina Penkaitienė darbuojasi nuo 2001 m. Kristinos vadovaujama įmonė dalijasi geriausia „Lloyd‘s“ draudimo patirtimi tarp Baltijos jūros regiono verslo ir privačių klientų.

Ignas Volbikas yra „Savesta Consulting Sp. z o.o.“ bendraįkurėjas. Ignas yra sukaupęs ilgametę patirtį transporto draudimo srityje ir šiuo metu užima Šiaurės Lietuvos plėtros vadovo pareigas didžiausioje Lietuviško kapitalo draudimo brokerių įmonėje Lietuvoje UADBB „LEGATOR“.

„Savesta Consulting“ specializuojasi transporto įmonių konsultacijose Lenkijoje. „Savesta Consulting“ padeda įsteigti įmonę, legalizuoti darbą, tarpininkauja sudarant draudimo sutartis ir teikiant finansines paslaugas, taip pat atlieka buhalterines paslaugas Lenkijoje.

REGISTRACIJA:

http://www.mobilumopaketas.lt/  

Webinaras vyks lietuvių kalba

Renginys yra mokamas, vietų skaičius ribotas. COBALT klientams – speciali kaina.

Jeigu iškiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@countline.lt arba tel. (8) 5 26 39922.