All events

Konfliktai darbo santykių metu: kaip juos valdyti ir kaip nuo jų apsisaugoti?

2020-03-26

9:00 - 15:00 val. (registracija nuo 8:30 val.)
2020-03-26
Viešbutis „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“, Gedimino pr. 44B, Vilnius

Informuojame, kad atsakingai reaguojame į situaciją dėl koronaviruso Lietuvoje, laikomės specialistų teikiamų rekomendacijų, todėl „Konfliktai darbo santykių metu: kaip juos valdyti ir kaip nuo jų apsisaugoti?“ konferencija yra atšaukiama. Toliau seksime informaciją ir atsižvelgę į visas oficialias rekomendacijas bei nurodymus, perkelsime renginį į kitą datą. Sekite informaciją.

 ____

Sėkmingiems darbuotojų ir darbdavių santykiams dažnai koją pakiša konfliktai. Tokiais atvejais darbdavys skundžiasi, kad darbuotojas yra nesukalbamas, nelinkęs bendradarbiauti, o darbuotojas teigia, kad darbdavys nuolat pažeidžia jo teises ar net diskriminuoja. Visuomet kyla klausimas, ar verta tokiais atvejais taikytis ir ieškoti kompromisų, ar vis tik geriau išsiskirti.

Mažėjant kvalifikuotų darbuotojų skaičiui ir augant jų mokymo bei adaptavimo į organizacijoje kaštams vis dažniau konfliktus siekiama išspręsti susitarimu, o ne skyrybomis. Šios konferencijos tikslas - atpažinti „dėmesio vertus“ konfliktus ir suprasti, kada vertėtų nusileisti, nes darbdavys iš tiesų galimai pažeidžia įstatymų nuostatas ir kokius metodus taikyti, kad net ir įvykus konfliktui, būtų įmanoma toliau bendradarbiauti. Kaip iš anksto numatyti galimus konfliktus ir imtis prevencinių priemonių?

Konferencijos metu išsamiai apžvelgsime dažniausiai pasitaikančius konfliktus tarp darbuotojų ir darbdavių: dėl darbo sąlygų ir darbo pareigų, nustatytų tikslų vykdymo, darbo laiko, komandiruočių (apimant naujus komandiravimo pasikeitimus nuo liepos mėn.). Taip pat konfliktus dėl darbuotojo padarytos žalos, atlyginimo, lyčių lygybės ir diskriminacijos, mobingo darbo aplinkoje. Be to, pasiūlysime efektyviausius šių konfliktų sprendimo būdus.

Apžvelgsime ir konfliktų prevencijos būdus – iš personalo atrankų atstovo išgirsime, kaip tinkamai atsirinkti darbuotojus, kad konfliktų nekiltų, ar jų būtų mažiau ateityje. Verslo psichologas pateiks patarimų, dėl ko kyla konfliktai, kaip net ir kilus konfliktui jį išspręsti ir sėkmingai tęsti darbą toliau. „Swedbank“ atstovė pasidalins patirtimi, kaip organizacija įgyvendina lygių galimybių politiką. Renginio metu įžvalgomis ir praktika pasidalins ir Darbo ginčų komisijos pirmininkė.

Konferencija aktuali ir naudinga tiek personalo vadovams, tiek teisininkams, tiek įmonių vadovams, ir kitiems,  siekiantiems sukurti sėkmingus santykius tarp darbdavio ir darbuotojo.

KONFERENCIJOS PROGRAMA IR REGISTRACIJA >>

PRANEŠĖJAI:

Jovita ValatkaitėVyresnioji teisininkė sukaupusi daugiau nei 8 metus patirties darbo teisės ir komercinės teisės srityse. Jovita sprendžia kiekvienai įmonei įprastas darbo teisės problemas, taip pat konsultuoja klientus darbuotojų nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos klausimais bei klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistema. Ji taip pat turi daug patirties teikiant paslaugas migracijos srityje, įskaitant klausimų dėl leidimų gyventi gavimo, leidimų dirbti gavimo, darbuotojų komandiruočių ir perkėlimo sprendimą.

Dr. Dalia Foigt-Norvaišienė. Lektorė vadovauja COBALT kontoros Lietuvoje Darbo teisės praktikos grupei. Dalia turi daugiau kaip 25 metų patirtį konsultuojant klientus darbo ir įmonių teisės srityse ir yra pripažinta arbitrė sprendžiant vietinius ir tarptautinius ginčus arbitraže. Dalia konsultuoja klientus tiek jų kasdienės veiklos teisiniais klausimais, tiek didelio masto projektuose ir tarptautiniuose sandoriuose. Ji atstovavo daugeliui vietinių ir tarptautinių klientų renkantis geriausią sprendimą steigiant ir vėliau plėtojant įmonių verslą, įskaitant ir konsultacijas darbo teisės klausimais. Dalia yra dažnai kviečiama pasidalinti savo patirtimi bei žiniomis įvairiose tarptautiniuose leidiniuose, konferencijose, seminaruose ir mokymuose. Būdama aktyvi verslo bendruomenės narė, Dalia nuolat bendrauja su valstybės ir savivaldos institucijomis, atstovaudama verslo interesams siekiant pagerinti verslo sąlygas Lietuvoje.

Lina Žemaitytė-Kirkman yra „Swedbank“ Karjeros centro vadovė. „Swedbank“ yra gavusi aukščiausią įvertinimą – „Lygių galimybių sparnus“, kurį įsteigė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Tai rinkos standartas, kuriuo žymimos organizacijos, savo veikloje sėkmingai diegiančios lygių galimybių pricipus. „Swedbank“ įvertinimą gavo už aktyvų darbą organizacijos viduje ir už tai, kad skleidžia lyčių lygybės ir lygių galimybių idėjas visuomenėje bei savo pavyzdžiu skatina kitas organizacijas imtis aktyvesnių žingsnių šioje srityje. 

Raimonda Alonderienė yra JAV programavimo paslaugų įmonės „Devbridge“ Žmonių ir organizacijos vystymo direktorė. Kolektyvo auginimas, lyderystės skatinimas ir darbuotojų laimė, yra vieni svarbiausių kriterijų, kuriais „Devbridge“ vadovaujasi valdant komandą. R. Alonderienės teigimu, pagrindinis bet kurios įmonės turtas yra kompetentingi, motyvuoti darbuotojai ir darbdaviai. R. Alonderienė yra profesorė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete bei taip pat yra sukaupusi daug patirties verslo konsultavimo žmogiškųjų išteklių srityje.

Liudmila Mironovienė yra VDI Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos pirmininkė. Ji baigė teisės studijas Vilniaus universitete. 1997 m. pradėjo dirbti Valstybinėje darbo inspekcijoje vyriausiąja darbo inspektore. Nuo 2014 m. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilniaus teritoriniame skyriuje eina Darbo ginčų komisijos pirmininkės pareigas. Sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį, įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, taip pat sprendžiant individualius darbo ginčus bei kolektyvinius darbo ginčus ikiteisminiame darbo ginčų procese.

Visvaldas Legkauskas yra verslo psichologas, Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros bei Psichologijos akademijos docentas. Nors žmonėms bendraujant konfliktų išvengti nėra įmanoma, V. Legkauskas yra įsitikinęs, kad tinkamas konfliktų valdymas gali ne tik apsaugoti nuo žalos, bet ir padėti gauti naudos. Visvaldas Legkauskas yra 4 knygų apie psichologiją autorius, skaitė paskaitas Norvegijos, Italijos ir Portugalijos universitetuose bei nuolat veda mokymus socialinės psichologijos temomis.

RENGINIO BILIETAI: 

Bilieto kaina 90 EUR + PVM.

Nuolatiniams COBALT klientams taikoma speciali kaina: 70 EUR + PVM.

Renginio partneris: countline.lt

Jeigu iškiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu events@cobalt.legal arba tel. (8) 5 25 00800. Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti http://www.darboteisesmokymai.lt/.

Informuojame, kad šioje formoje pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi taip, kaip nurodyta šiame Informaciniame pranešime. Privalote su juo susipažinti prieš pateikdami savo duomenis.