PUBLIKACIJOS
Klastočių kiekis ir nuostoliai auga, bet verslas vis dar linkęs rizikuoti
NAUJIENOS
Naujausiame „Prospera“ atliktame advokatų kontorų klientų pasitenkinimo tyrime COBALT dar kartą buvo pripažinta pirmaujančiu teisės patarėju Latvijoje ir stiprią poziciją rinkoje užimančia kontora Baltijos šalyse
SANDORIAI IR BYLOS
COBALT atstovavo „Girelės paukštynui” byloje prieš „Lietuvos draudimą”
TAI, KĄ DAROME GERIAUSIAI –
JŪSŲ VERSLO SĖKMEI
PRAKTIKOS GRUPĖS 
Paslaugos tarptautiniam verslui
Susijungimai ir įsigijimai, įmonių sandoriai

Esame šios srities lyderiai Baltijos šalių rinkoje ir džiaugiamės, kad vietiniai ir tarptautiniai klientai mums teikia pirmenybę rinkdamiesi teisinius patarėjus didžiausiuose ir sudėtingiausiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Esame subūrę didelę sandorių praktikos grupės komandą, turinčią specifinių ir išsamių įvairių sektorių žinių, todėl kiekvienam sudėtingiausiam sandoriui galime suformuoti reikalingų žinių turinčią komandą ir suteikti klientams konkurencinį pranašumą. Konsultuojame ne tik įprastiniuose įmonių susijungimų ir įsigijimų ir privataus kapitalo sandoriuose, bet ir veiklos atskyrimo, jungtinės veiklos, vadovybės atliekamų išpirkimų ir įmonių restruktūrizavimo klausimais. Glaudus bendradarbiavimas su kitomis praktikos grupėmis leidžia mums suteikti kiekvieno sandorio specifiką atitinkančias teisines paslaugas ir sukurti kiekvienam klientui pritaikytus sprendimus.

Mūsų privataus sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių praktikos grupė yra gerai žinoma rinkoje dėl savo gebėjimų ir išteklių, kurie leidžia sklandžiai vykdyti pačius sudėtingiausius tarptautinius ir vietinius sandorius. Esame sėkmingai užbaigę daugybę sandorių, todėl turime vertingų įžvalgų, įgytų konsultuojant klientus įvairiuose sektoriuose vykdomuose sandoriuose, ir galime suteikti išsamias konsultacijas visais sandorių Baltijos šalių rinkoje klausimais. Per pastaruosius kelerius metus dalyvavome beveik visuose svarbiausiuose regiono sandoriuose ir jau keletą metų išlaikome pirmaujančias pozicijas Baltijos šalyse.

Esame gerai susipažinę su rinkomis, kuriose mūsų klientai vykdo veiklą, todėl taikome į verslą orientuotą požiūrį, kuris leidžia optimizuoti našumą, sumažinti sąnaudas ir padidinti sandorių įgyvendinimo efektyvumą.

Skaityti daugiau

Turime didelės patirties atstovaujant viešojo sektoriaus įmonių susijungimų ir įsigijimų ir visų kitų rūšių sandoriuose su vertybinių popierių biržoje linstinguojamomis bendrovėmis. Mes atstovaujame mažumos ir daugumos akcininkams, įsigyjamoms bendrovėms, investiciniams bankams ir kitiems klientams, jiems patardami įvairiais sudėtingais klausimais, susijusiais su vidaus ir tarptautiniais įsigijimais, pirminiais viešaisiais siūlymais, antriniais viešaisiais siūlymais, viešojo sektoriaus įmonių akcijų paketo įsigijimais, privalomais ir savanoriškais vertybinių popierių įsigijimais, pašalinimu iš prekybos vertybinių popierių biržoje, kapitalo pritraukimu, įmonių susijungimo ir verslo atskyrimo sandoriais.

Skaityti daugiau

Suprantame, kad pasirengimo privataus kapitalo sandoriui laikas gali nulemti, ar sandoris įvyks, ar ne. Privataus kapitalo įmonės, investuotojai, fondai, bankai ir finansų įstaigos renkasi mus atstovauti skubiuose didelės vertės sandoriuose, nes galime greitai pasiūlyti konkrečią ir veiksmingą strategiją ir suteikti konsultacijas įvairiais privataus kapitalo sandorių klausimais. Mūsų komanda tiksliai ir dėmesingai konsultuoja žinomas įmones ir verslininkus inovatyviuose sandoriuose.

Klientai renkasi mūsų paslaugas dėl išskirtinio supratimo apie jų verslą ir neprilygstamos patirties privataus kapitalo sandorių srityje. Pridėtinę vertę kuriame kiekviename sandorio etape. Mūsų teisininkai patars, kaip parengti ir pateikti pasiūlymus, vesti derybas, parengti įsigijimo ir finansavimo sutartis ir kaip įgyvendinti sandorį. Mūsų klientai pasitikimi mumis ir patiki mums savo reikalus dėl mūsų komandos gerų rezultatų ir sėkmingų sprendimų.

Skaityti daugiau

Galime patarti jums dėl visų įmonių grupių ir atskirų įmonių restruktūrizavimo aspektų visose Baltijos šalyse, įskaitant ir didžiausiuose tarpvalstybiniuose finansų įstaigų susijungimuose, taip pat vykdant kitas įmonių restruktūrizavimo procedūras įvairiuose sektoriuose. Konsultuojame įvairiuose projektuose, susijusiuose su verslo plėtra, jungimu, taip pat priverstinio turto pardavimo procedūrose, pasiūlydami kiekvienam atvejui tinkamus sprendimus, pradedant verslo pardavimu ir atskyrimu ir baigiant verslo perleidimu investuotojams. Galime pasiūlyti jums savo gilias žinias ir patirtį šiuose procesuose.

Skaityti daugiau

Konsultuojame klientus visais vidaus ir tarpvalstybinės jungtinės veiklos klausimais įvairiuose sektoriuose, įskaitant energetikos, gamybos sektorius, taip pat dideliuose tarptautiniuose konkursuose. Konsultuojame jungtinės veiklos projektuose pasitelkdami atitinkamos srities ekspertų patirtį, pradedant tinkamiausios jungtinės veiklos formos parinkimu, sudėtingų įmonių valdymo, konkurencijos teisės, mokesčių ir reguliavimo klausimų įvertinimu ir baigiant projektų užbaigimu ir galimybės ateityje sėkmingai pasitraukti iš jungtinės veiklos užtikrinimu.

Skaityti daugiau

Verslo sėkmę ir finansinę gerovę lydi daugybė atsakomybių ir iššūkių, įskaitant svarbias ir dažnai jautrias temas, pavyzdžiui, šeimos turto investavimo strategijų kūrimą, nuolat besikeičiantį mokestinį režimą, sudėtingą šeimos reikalų valdymą, paveldėjimo planavimą ir daugelį kitų.

Mūsų klientai yra didelės vertės turtą valdantys asmenys ir šeimos, taip pat šeimos verslai, kuriuos konsultuojame visais teisiniais ir mokestiniais jų verslo ir asmeninio turto struktūrizavimo, planavimo, valdymo ir perdavimo klausimais – nuo kasdienių reikalų ir investavimo sandorių iki paveldėjimo planavimo ir filantropinės veiklos.

Skaityti daugiau
Įmonių ir darbo teisė

Mūsų įmonių ir darbo teisės komanda teikia teisines konsultacijas vietos ir tarptautinių bendrovių vadovybei ir akcininkams tiek kasdienės veiklos, tiek sudėtingais įmonių valdymo ir darbo santykių klausimais. Mes padedame savo klientams pradėti verslą ir patariame įmonių valdymo, rizikos valdymo, valdybos atsakomybės, darbo teisės ir teisinio reguliavimo klausimais, nuolat palaikome ryšius su valstybinėmis institucijomis, taip pat konsultuojame įmonių restruktūrizavimo bei likvidavimo klausimais.

Mūsų specializuota darbo teisės komanda atstovauja įvairiuose sektoriuose veikiantiems klientams. Esame sukaupę didelę patirtį konsultuojant klientus visais klausimais, susijusiais su nacionalinės ir tarptautinės darbo teisės aspektais. Mūsų teisininkai teikia kvalifikuotas teisines paslaugas planuojant ir rengiant darbuotojų ir vadovų darbo organizavimo struktūras vietos ir keleto šalių lygmeniu, vedant derybas, kai klientas nori įdarbinti ar atleisti darbuotoją ar vadovą, rengiant sutartis su vadovais ir darbuotojais, konsultuojant nekonkuravimo ir kitų įsipareigojimų atlikti draudžiamus veiksmus klausimais, konsultuojant dėl motyvacinių sistemų, rengiant standartines darbdavių vidaus darbo tvarkos taisykles, konsultuojant dėl darbo santykių nutraukimo, kolektyvinių darbo santykių klausimais, atliekame teisinius patikrinimus darbo teisės aspektu, teikiame teisinę pagalbą kilus ginčams ir teismo procesuose, sprendžiant darbo klausimus, susijusius su verslo sandoriais ir įmonių reorganizavimu, patariame darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo klausimais, konsultuojame su darbo santykiais susijusiais mokesčių klausimais.

COBALT priklauso tarptautiniam „Ius Laboris“ tinklui (www.iuslaboris.com), kuris vienija pirmaujančias advokatų kontoras, teikiančias specializuotas teisines paslaugas darbo teisės, pensijų kaupimo ir garantijų darbuotojams srityse ir apimančias visas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias teisines paslaugas. Ši narystė leidžia mums padėti klientams tarp šiai organizacijai priklausančių narių surasti geriausiai jų poreikius atitinkantį teisės patarėją darbo teisės klausimais ir pasiūlyti bendrus sprendimus.

Skaityti daugiau

Nuolat besikeičianti teisinio reguliavimo aplinka, akcininkų lūkesčiai ir atidi investuotojų priežiūra reikalauja, kad įmonės laikytųsi aukščiausių įmonių valdymo standartų. Konsultuojame vadovybę ir akcininkus įvairiais įmonių valdymo ir susijusiais klausimais.

Mes padedame savo klientams kurti gerąją praktiką atitinkančias įmonių valdymo struktūras ir valdybos ir komitetų struktūras, konsultuojame direktorių ir vadovų atsakomybės ir atsakomybės draudimo klausimais, rengiame valdybos darbo reglamentus ir kitas vidaus tvarkas, planuojame ir organizuojame eilinius ir neeilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, konsultuojame įmonių socialinės atsakomybės ir tvarumo projektų teisiniais, reguliavimo ir mokesčių aspektais bei konsultuojame dėl įmonėms jautrių klausimų, strateginių sandorių ir vidaus tyrimų.

Skaityti daugiau

Sakoma, kad dažnai dideli darbai prasideda nuo mažų dalykų. Mūsų įmonių teisės komanda padeda įsteigti juridinius asmenis ir filialus. Mes teikiame paslaugas nuo steigimo proceso pradžios iki pabaigos – pradedant tinkamiausios teisinės verslo organizavimo formos analize ir baigiant praktinių klausimų po registracijos užbaigimo sprendimu, pavyzdžiui, padedame atsidaryti banko sąskaitą, registruotis PVM mokėtoju ir atlikti kitas registracijas valstybinėse institucijose. Mūsų teisininkų komanda teikia klientams kompleksines paslaugas, pasirūpindama visais teisiniais, mokesčių ir socialinio draudimo klausimais, taip pat bendradarbiaudama su patikimais partneriais koordinuoja pavedimus, susijusius su žmogiškųjų išteklių valdymu ir biuro patalpų nuoma.

Skaityti daugiau

Komercinė teisė yra viena iš pagrindinių COBALT veiklos sričių. Mes teikiame visapusiškas konsultacijas visuose ūkio sektoriuose veikiantiems klientams. Mūsų pagrindiniai klientai yra tarptautinės ir regiono įmonės, finansų įstaigos ir perspektyviausi Baltijos šalių regione veikiantys startuoliai.

Turime konsultavimo įvairiais komercinės teisės klausimais patirties, pradedant paprastų tiekimo sutarčių rengimu ir baigiant atstovavimu derybose bei sudėtingų daugiamilijoninės vertės kelias jurisdikcijas ir įvairias teisės sritis apimančių projektų struktūros rengimu.

Mes teikiame integruotas komercinės teisės paslaugas įvairiose srityse, įskaitant tarptautinius pardavimo sandorius, tiekimo, platinimo, atstovavimo, įgaliotųjų prekybos atstovų ir franšizės sutartis, konsultavimo ir užsakomųjų paslaugų pirkimo sutartis.

Skaityti daugiau

Mes teikiame su atitiktimi susijusias konsultacijas verslo klientams, žinome jų veiklai taikomus teisinius reikalavimus, padedame gauti licencijas ir atlikti atitinkamoje jų veiklos srityje reikalingas registracijas, rengiame vidaus tvarkų aprašus, organizuojame mokymus, atliekame vidinius tyrimus, atstovaujame klientams santykiuose su priežiūros institucijomis, padedame klientams minimizuoti neigiamas pažeidimų pasekmes, taip pat padedame rengti koreguojamųjų veiksmų planus.

Skaityti daugiau

Didesnės vartotojų apsaugos ir aktyvesnės priežiūros institucijų veiklos tendencijos reiškia, kad vartotojų apsaugos ir atsakomybės klausimai tampa vis svarbesni. Norint išlaikyti produktų ir verslo reputaciją ir pasipriešinti bet kokioms nesąžiningoms ar agresyvioms konkurentų taktikoms, šioje srityje būtina neprarasti budrumo. Kone kiekvienas vartojimo prekių ir paslaugų gamintojas, platintojas ar prekybininkas ilgainiui susiduria su dviprasmiškais ar neveiksmingais teisės aktais, vartotojų reikalavimais arba valstybinių institucijų agresyviu teisės nuostatų aiškinimu. Profesionalaus ir laiku pasitelkto teisės patarėjo pagalba tokiose situacijose yra nepaprastai svarbi.

Mūsų komanda turi sukaupusi didžiulės klientų konsultavimo ir atstovavimo klientams patirties įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui: maisto, kosmetikos, tabako, loterijų ir azartinių lošimų, sveikatos priežiūros, farmacijos, elektroninių ryšių, žiniasklaidos, motorinių transporto priemonių ir transporto sektoriuose.

Esame pasirengę padėti mūsų klientams visais su vartotojų teisėmis susijusiais klausimais, tarp kurių yra šie:

 • tiesioginė rinkodara;
 • nesąžininga komercinė praktika;
 • vartotojų loterijos;
 • e. prekyba ir nuotolinė prekyba;
 • klientų lojalumo programos;
 • bendrosios produktų ar paslaugų pardavimo sąlygos, standartizuotos klientų ar vartotojų sutartys;
 • vidaus darbo tvarkos ir politikos;
 • produktų ir paslaugų išleidimas į rinką, įskaitant pranešimus ir registravimą;
 • ieškiniai dėl atsakomybės už produktus ir produktų atšaukimas iš rinkos;
 • prekių ir pakuočių ženklinimas;
 • teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą ir susiję teiginiai;
 • vartotojų skundų sprendimas.
Skaityti daugiau

Mes padedame verslo klientams visais verslo imigracijos klausimais. Mūsų teisės ekspertai konsultuoja visais globalaus mobilumo aspektais, įskaitant tinkamiausio teisinio pagrindo dirbti nustatymą, atitinkamų susitarimų parengimą, susijusių mokestinių aspektų įvertinimą, pagalbą gaunant leidimus dirbti ir vizas. Mes turime patirties konsultuojant bendroves dėl praktinių vietos teisės aktų įgyvendinimo klausimų. Mes taip pat padedame identifikuoti dėl įmonių restruktūrizavimo galinčias kilti imigracijos problemas.

Skaityti daugiau

Konsultuojame savo klientus, kaip nubrėžti leistinų rinkodaros veiksmų ribas ir padedame jiems teisinio reguliavimo klausimais bei ginčijant klaidinančią ar nesąžiningą konkurentų reklamą. Turime patirties kuriant ir dokumentuojant naujus žiniasklaidos bendrovių verslo modelius, rengiant komercines sutartis ir derantis dėl jų visose žiniasklaidos ir reklamos srityse. Mes teikiame teisines konsultacijas dėl reklaminių akcijų, reklamos socialiniuose tinkluose, rėmimo, produktų integracijos, firminio turinio, taip pat konsultuojame reputacijos valdymo klausimais.

Skaityti daugiau
Bankai, finansai ir kapitalo rinkos

Aukščiausius įvertinimus pelnanti mūsų kontoros tarptautinė teisininkų komanda konsultuoja įvairiuose finansavimo ir kapitalo rinkų sandoriuose, pataria klausimais, susijusiais su sudėtingais finansavimo metodais, ir finansinių paslaugų reguliavimo bei atitikties klausimais.

Mes didžiuojamės ilgalaikiais santykiais tiek su rinkoje įsitvirtinusiomis finansų įstaigomis, tiek su naujais rinkos dalyviais, kurie naudoja perversmą finansinių paslaugų sektoriuje skatinančias technologijas. Mūsų klientai yra vietinės ir tarptautinės finansų įstaigos, perspektyviausi regiono finansinių technologijų sektoriaus (FinTech) žaidėjai, valstybinės institucijos, tarptautinės organizacijos, investiciniai fondai, privačios bei vertybinių popierių biržose listinguojamos bendrovės, siekiančios pritraukti finansavimą nuosavu kapitalu ir skolintu kapitalu.

Mes atstovaujame kreditoriams ir skolininkams, emitentams ir vertybinių popierių platintojams tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose finansavimo sandoriuose visuose ekonominės veiklos sektoriuose. Turime įvairiapusės patirties atstovaujant klientams išleidžiant ir siūlant nuosavybės arba skolos vertybinius popierius, kreipiantis dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose bei teikiant oficialius siūlymus dėl bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, akcijų. Esame profesionalai konsultuojant išvestinių finansinių priemonių ir struktūrizuoto finansavimo klausimais. Mūsų teisininkai yra įsigilinę į finansų sektoriaus specifiką ir turi sukaupę didelį žinių bagažą apie finansų sektoriaus teisinį reguliavimą. Per ilgus darbo metus konsultavome klientus reikšmingiausiuose Baltijos šalių regiono finansų įstaigų susijungimų ir įsigijimų sandoriuose.

Mes taip pat nuolat patariame finansų įstaigoms teisinio reguliavimo ir atitikties klausimais.

COBALT yra sukaupusi didelę patirtį konsultuojant klientus pinigų plovimo prevencijos, teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo klausimais, įskaitant procedūrų ir politikų analizavimą ir rengimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, vidaus kontrolės sistemų ir politikų rengimą, konsultavimą sankcijų įgyvendinimo klausimais, pagalbą klientams reguliavimo institucijų atliekamuose patikrinimuose vietoje ir nuotoliniu būdu, taip pat atliekant metinius ar ad hoc pinigų plovimo prevencijos / teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) auditus. Mūsų klientai – pirmaujančios finansų įstaigos, užsienio finansinių paslaugų teikėjai, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, valdymo įmonės, investiciniai fondai, įskaitant fondus, kurių turtas neviršija viršutinės ribos (angl. sub-threshold funds), nekilnojamojo turto vystytojai ir valdytojai, logistikos įmonės, importuotojai ir eksportuotojai bei įvairių kitų sektorių atstovai.

Mes teikiame visą spektrą PPTFP ir sankcijų rizikos valdymo paslaugų, įskaitant:

 • rizikos vertinimą;
 • atitikties programos auditą;
 • atitikties programų rengimą;
 • atitikties programų vertinimą ir atnaujinimą;
 • darbuotojų mokymus;
 • atstovavimą priežiūros ir kontrolės įstaigose, įskaitant jų atliekamuose patikrinimuose vietoje ar nuotoliniu būdu;
 • metinių arba ad hoc PPTFP auditų atlikimą;
 • vyresniųjų vadovų konsultavimą apsibrėžiant norimą prisiimti riziką ir priimant sprendimą dėl rizikos valdymo modelio;
 • konsultavimą sandorių stebėsenos ir atrankos klausimais.

Mes turime patirties konsultuojant pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų klausimais tarptautiniu mastu.

Skaityti daugiau

Mūsų turto įsigijimo ir projektų finansavimo komanda teikia įvairias teisines konsultacijas finansuotojams, finansavimo organizatoriams, savininkams, nuomotojams, specializuotiems draudikams, projektų vystytojams, gamintojams ir operatoriams vidutinės ir didelės vertės turto įsigijimo ir projektų finansavimo sandoriuose. Mūsų teisininkai yra sukaupę įvairiapusės patirties teikdami konsultacijas dėl įvairiais finansavimo būdais finansuojamų projektų, įskaitant skolinimą su prievolių įvykdymo užtikrinimu ir skolinimą be prievolių įvykdymo užtikrinimo, skolinimąsi kapitalo rinkose, finansavimą nuosavu kapitalu, tarpinio pobūdžio (angl. mezzanine) finansavimą, finansinę nuomą, struktūrizuotą finansavimą, projektų finansavimą, eksporto kreditus, gautinų sumų finansavimą, sutelktinį finansavimą, sutelktinį skolinimą, kitus inovatyvius finansavimo būdus ir įvairių finansinių priemonių ir schemų struktūrizavimą bei įgyvendinimą.

Teikdama konsultacijas mūsų teisininkų komanda pritaiko sukauptas įvairias mokesčių, įmonių teisės, atitikties, reguliavimo, išieškojimo, nemokumo, neatsakingo elgesio ir kitų galimų rizikų sudarant sandorius žinias. Turėdami didelės patirties investicinių priemonių struktūrizavimo srityje galime atsižvelgti į klientų poreikius ir jų investavimo programas ir pateikti vertingų patarimų, kaip pasiekti sėkmingų rezultatų lėšų pritraukimo procese. Turėdami kontoras visame Baltijos regione, galime konsultuoti dėl lėšų pritraukimo tarptautinių aspektų, taip pat suteikti teisines konsultacijas visais vietos mokesčių ir reguliavimo klausimais, susijusiais su regione veikiančiais privačiais fondais.

Skaityti daugiau

COBALT yra tarp pirmaujančių Baltijos šalių advokatų kontorų, teikiančių teisines paslaugas įvairiuose vertybinių popierių rinkų sandoriuose. Mūsų kontoros vertybinių popierių srities specialistai siūlo platų teisinių paslaugų spektrą finansavimo nuosavu arba skolintu kapitalu sandoriuose, įskaitant konsultacijas dėl pirminio viešo arba neviešo vertybinių popierių siūlymo, skolos ir nuosavybės finansinių priemonių įtraukimo į prekybą Baltijos šalių reguliuojamose rinkose, vietos emitentų finansinių priemonių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų išleidimo bei įtraukimo į reguliuojamas rinkas ir centrinius depozitoriumus, privalomų ir savanoriškų oficialių siūlymų rengimo ir įgyvendinimo, emitentų ir investuotojų atitikties nustatytiems teisiniams, reguliavimo ir vertybinių popierių biržos reikalavimams įvertinimą, emitentų ir investuotojų konsultavimą dėl piktnaudžiavimo rinka ir prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, taip pat į prekybos sąrašus įtrauktų finansinių priemonių nebiržinių sandorių sudarymą.

Bendradarbiaudami su savo užsienio partneriais konsultuojame Baltijos šalių emitentus ir jiems patariame išleidžiant, siūlant ir įtraukiant į prekybą skolos ir nuosavybės finansines priemones kitų Europos šalių jurisdikcijose. Glaudžiai bendradarbiaujame su Nasdaq vertybinių popierių birža bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos centriniais depozitoriumais, taip pat konsultuojame depozitoriumus su kapitalo rinkomis susijusiais teisiniais klausimais.

Bankų asociacijų užsakymu atlikome išsamų tyrimą ir rengėme teisės aktų projektus, skirtus perkelti Padengtųjų obligacijų direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę ir palengvinti tarpvalstybinių padengtųjų obligacijų fondų steigimą.

Skaityti daugiau

Mūsų kontora yra pelniusi pripažinimą už darbus finansinių paslaugų sektoriaus reguliavime. Mus kaip teisinių paslaugų teikėjus renkasi daugybė vietos ir tarptautinių bankų ir kitų finansinių paslaugų teikėjų, kai jiems reikia konsultacijų teisinio reglamentavimo siūlant naujas finansines paslaugas ar produktus ar reorganizuojant veiklą klausimais. Nuolat konsultuojame stambiausias finansų įstaigas susijungimų ir įsigijimų teisinio reguliavimo aspektais.

Mes siūlome visas teisinio reguliavimo paslaugas, įskaitant pagalbą šiais klausimais:

 • reguliuojamų finansų įstaigų veiklos licencijavimas, leidimai ir pranešimai;
 • atitiktis teisiniam reguliavimui;
 • atitikties teisiniam reguliavimui patikrinimas;
 • atitiktis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams;
 • atitiktis antrosios Mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2) reikalavimams;
 • atstovavimas finansinių paslaugų priežiūros institucijose;
 • atitiktis teisiniam reguliavimui įsigyjant reguliuojamų finansų įstaigų akcijų paketus;
 • finansų įstaigų paslaugų teikimo tvarkų ir procedūrų rengimas;
 • atstovavimas klientų interesams rengiant teisės aktus;
 • konsultavimas dėl tiesiogiai taikomų ES finansų įstaigų ir finansinių paslaugų teisės aktų poveikio.

Ilgainiui COBALT užmezgė tvirtus ryšius su pagrindinėmis šioje srityje veikiančiomis institucijomis, įskaitant vietos vertybinių popierių biržas, finansų priežiūros institucijas ir kitas valstybės institucijas. Mūsų komanda nuolat konsultuoja tarptautines finansų įstaigas atitikties, teisinio reglamentavimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos klausimais, susijusiais su tarptautinių finansinių paslaugų teikimu Baltijos šalyse.

Smarkiai išaugus nebankinių vartojimo paskolų skaičiui Baltijos šalyse, mūsų komanda įgijo daug praktinės patirties sprendžiant teisinio reglamentavimo ir atitikties klausimus, įskaitant sutelktinį finansavimą, sutelktinį skolinimą ir kitus naujai atsiradusius finansavimo būdus.

Skaityti daugiau

Mūsų fondų praktikos grupė turi ilgametės patirties konsultuojant klientus klausimais, susijusiais su IISKIS, KIPVPS, alternatyvaus investavimo fondais, pensijų kaupimo fondais ir nereguliuojamų fondų struktūrizavimu, sukūrimu, valdymu ir jų vienetų platinimu. Mes taip pat atliekame esamų fondų teisinius patikrinimus. Mūsų teisininkų komanda gali parengti visus fondo informacinius, valdymo ir veiklos dokumentus, atstovauti klientams registruojant fondą atitinkamoje Baltijos regiono jurisdikcijoje, konsultuoti atitikties teisiniam reguliavimui, reglamentavimo, investavimo bei fondo vienetų patinimo klausimais ir suteikti visas kitas kasdieniam fondų valdymui reikalingas teisines paslaugas.

Turėdami didžiulės fondų formavimo patirties kiekvienam klientui galime pateikti jo poreikius ir reikalavimus atitinkantį sprendimą ir tai padaryti kaip įmanoma efektyviau, ekonomiškiau ir mokestine prasme efektyviausiu būdu.

Skaityti daugiau

Mūsų klientai nuolat kuria naujas technologijas ir verslo modelius, galinčius atnešti pokyčių į finansinių paslaugų sektorių, o mūsų kontoros finansinių technologijų teisės ekspertai yra pasirengę jiems padėti vykdyti šią misiją.

Mes teikiame įvairias teisines paslaugas, padėdami verslininkams kurti tarpusavio skolinimosi, sutelktinio finansavimo, skaitmeninių mokėjimų sprendimų, kriptovaliutų ir kitų inovatyvių paslaugų platformas.

Mūsų komanda vertinama už didelę patirtį konsultuojant finansinių paslaugų reguliavimo ir atitikties klausimais ir glaudžius dalykinius santykius su priežiūros institucijomis. Mūsų komanda daug kartų padėjo klientams gauti elektroninių pinigų įstaigos, mokėjimų įstaigos, finansų maklerio įstaigos bei kitas finansines paslaugas apimančias licencijas.

Mūsų įvairių teisės sričių specialistų komanda taip pat konsultuoja finansinių technologijų sektoriuje veikiančius klientus klausimais, susijusiais su duomenų ir intelektinės nuosavybės apsauga, komercinėmis sutartimis, kapitalo pritraukimu, vartotojų apsauga ir darbo santykiais.

Skaityti daugiau

COBALT yra viena pirmaujančių advokatų kontorų, teikianti teisines paslaugas rizikos kapitalo fondams, įmonių rizikos kapitalo padaliniams ir kitiems rizikos kapitalo investuotojams. Išliekant startuolių svarbai ir atsirandant įvairioms fondų steigimą skatinančioms valstybės iniciatyvoms Baltijos šalyse, Europoje ir kitose valstybėse, rizikos kapitalas ir toliau išlieka reikšmingas ankstyvojo etapo įmonių finansavimo šaltinis.

Mūsų komanda siūlo visą spektrą teisinių paslaugų, konsultuodama tiek sudarant, tiek vykdant visų rūšių rizikos kapitalo sandorius. Mes didžiuojamės turėdami visapusiškos patirties steigiant fondus (tiek tuos, kuriems reikalinga licencija, tiek ir tuos, kurių veikla nėra reguliuojama) ir investicines bendroves, struktūrizuojant investicijas, teikiant specializuotas konsultacijas rizikos kapitalo srityje, atliekant teisinį patikrinimą įmonių, darbo, mokesčių ir intelektinės nuosavybės teisės aspektais, rengiant visą investavimo dokumentų paketą, akcininkų ir technologijų sutartis, taip pat konsultuojame investicijų pardavimo klausimais. Mūsų komandos nariai yra gerai susipažinę su kiekvieno kliento portfeliu ir pageidaujamomis sandorių sąlygomis ir struktūromis, taip užtikrindami tęstinį ir veiksmingą bendradarbiavimą. Mes padėjome klientams įvykdyti daugiau rizikos kapitalo sandorių nei bet kuri kita Baltijos regiono advokatų kontora, todėl turime ir nuolat vystome naujausias žinias apie sandorius ir rinką.

Mes aktyviai dalyvaujame kuriant rizikos kapitalo ekosistemą. COBALT Estija, Latvija ir Lietuva yra ilgalaikės Baltijos šalių privataus ir rizikos kapitalo asociacijų narės, mes dalyvaujame žinomiausiuose renginiuose, taip pat prisidedame prie teisėkūros iniciatyvų, susijusių su sektoriaus teisiniu reglamentavimu. Glaudžiai bendradarbiaudami su rizikos kapitalo bendruomene mes užmezgėme plačius verslo kontaktus su rizikos kapitalo investuotojais, įmonių vadovais ir verslininkais.

Klientai mus vertina už nepriekaištingą teikiamų teisinių paslaugų kokybę, greitį ir už klientų verslo poreikius atitinkančius sprendimus. Mūsų komandą sudaro aukštai vertinami profesionalai, kurie turi įvairiapusės patirties sprendžiant tiek bendrųjų, tiek itin specializuotų teisės sričių klausimus ir kurie puikiai supranta klientų poreikius bei ekosistemą, kurioje jie veikia. Dėl to klientams galime padėti visuose įmonės gyvavimo etapuose nuo įmonės įsteigimo iki lėšų pritraukimo organizuojant pirminį viešą siūlymą ir t.t.

Skaityti daugiau
ES ir konkurencijos teisė

Konkurencija, viešieji pirkimai ir valstybės pagalba patenka tarp pagrindinių COBALT teisinių konsultacijų sričių. Mūsų teisininkai dažnai atstovauja klientams teisminiuose procesuose ir konsultuoja nevyriausybines organizacijas naujai besiformuojančio konkurencinio neutralumo ir pranašesnės derybinės galios reguliavimo srityse. Įvairių kalbų žinios yra privalumas, kurį mūsų teisininkų komanda išnaudoja remdamasi Europos institucijų suformuota praktika. Mūsų verslo teisės ir viešosios teisės ekspertai dalijasi kompetencijomis padėdami klientams susigaudyti tarp daugybės vienodos konkurencijos sąlygų taisyklių ir bendrauti su priežiūros institucijomis.

Įvairios mūsų praktikos grupės turi sukaupusios didžiulę patirtį atstovaujant klientams ES administravimo institucijose ir teismuose. Puikios kalbų žinios leidžia mūsų teisininkams patogiai jaustis daugiakalbėje aplinkoje ir veiksmingai tarpininkauti tarp klientų ir ES institucijų. Daugiausia teisinių pavedimų yra susiję su atstovavimu įmonių susijungimų kontrolės bylose Europos Komisijoje, ES Bendrajame Teisme nagrinėjamose bylose dėl valstybės pagalbos, įvairiose ES Teisingumo Teismo Didžiosios kolegijos nagrinėjamose bylose ir protesto dėl prekių ženklų registracijos bylose, kurias nagrinėja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).

Konkurencijos teisė yra viena iš pagrindinių COBALT veiklos sričių. Mūsų konkurencijos teisės specialistų komanda konsultuoja vietos ir tarptautinius klientus visais su nacionaline ir ES konkurencijos teise susijusiais klausimais. Mes išmanome konkurencijos teisės ekonominius aspektus ir atitinkamų sektorių reguliavimo specifiką. Įvairių kalbų žinios yra privalumas, kurį mūsų teisininkų komanda išnaudoja remdamasi Europos institucijų suformuota praktika. Mūsų teikiamos paslaugos apima šias sritis:

 • horizontalieji susitarimai, įskaitant kartelinius susitarimus;
 • vertikalieji susitarimai;
 • dominuojanti padėtis rinkoje;
 • koncentracijų kontrolė;
 • veiksmų suderinamumo su konkurencijos teise įsivertinimas ir individualios išimtys;
 • atitinkamos rinkos analizė siekiant nustatyti įmonių užimamas rinkos dalis;
 • teisinės atitikties įvertinimas (teisinės atitikties patikrinimo programos, auditai, mokymai, standartinių sutarčių peržiūra);
 • viešasis konkurencijos teisės normų įgyvendinimas;
 • privatus konkurencijos teisės normų įgyvendinimas;
 • konkurencinis neutralumas;
 • derybinė galia;
 • nesąžininga konkurencija.
Skaityti daugiau

Valstybės pagalbos taisyklės nustato valstybės ir savivaldybių paramos verslui ribas. Šiomis taisyklėmis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui viešosiomis lėšomis ir konkurencijos iškraipymui. Neteisėta valstybės pagalba turi būti grąžinta, todėl paramą gaunančios įmonės ir valdžios institucijos turi atpažinti valstybės pagalbą ir užtikrinti jos suderinamumą su ES vidaus rinka.

Mūsų patyrusi komanda sėkmingai konsultuoja klientus įvairiuose valstybės pagalbos kontrolės procedūrų etapuose, pradedant galimos valstybės pagalbos priemonės ar programos planavimu, paraiškos valstybės pagalbai gauti pateikimu ir baigiant atstovavimu klientams Europos Komisijos vykdomuose oficialiuose ir neoficialiuose tyrimuose, taip pat privačiose valstybės pagalbos taisyklių pažeidimo bylose nacionaliniuose teismuose.

Skaityti daugiau

Įvairios mūsų praktikos grupės turi sukaupusios didžiulę patirtį atstovaujant klientams ES administravimo institucijose ir teismuose. Puikios kalbų žinios leidžia mūsų teisininkams patogiai jaustis situacijose, kai reikalingos kelių kalbų žinios, ir veiksmingai tarpininkauti tarp klientų ir ES institucijų. Daugiausia teisinių pavedimų yra susiję su atstovavimu įmonių susijungimų kontrolės bylose Europos Komisijoje, ES Bendrajame Teisme nagrinėjamose bylose dėl valstybės pagalbos, įvairiose ES Teisingumo Teismo Didžiosios kolegijos nagrinėjamose bylose ir protesto dėl prekių ženklų registracijos bylose, kurias nagrinėja Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).

Skaityti daugiau

Viešųjų pirkimų sandoriai užima reikšmingą Baltijos šalių nacionalinių ekonomikų dalį. Mūsų komanda turi didelę patirtį konsultuojant perkančiąsias organizacijas ir konkursų dalyvius įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose statybos, IT, farmacijos, energetikos ir infrastruktūros sektoriuose. Mes atstovaujame viešųjų pirkimų sandorių šalims tiek nacionalinėse priežiūros institucijose, tiek teismuose.

Skaityti daugiau
Intelektinė nuosavybė, IT ir duomenų apsauga

Intelektinė nuosavybė, informacinės technologijos ir duomenų apsauga yra tarp svarbiausių COBALT teisinės praktikos sričių. Konsultuojame klientus ir jiems atstovaujame registruojant prekių ženklus ir dizainą, įskaitant jų apsaugą ir su jais susijusius sandorius, konsultuojame informacinių technologijų ir ryšių sektoriuje, taip pat duomenų apsaugos klausimais, farmacijos, sveikatos priežiūros ir gyvybės mokslų, atsakomybės už produktų kokybę ir vartotojų apsaugą srityse, žiniasklaidos teisės klausimais ir ne tik.

Kvalifikuota ir gausi COBALT teisininkų komanda turi reikiamų intelektinės nuosavybės ir IT sektoriaus verslo žinių bei ilgametės patirties konsultuojant klientus šiose srityse ir jiems atstovaujant priežiūros institucijose ir valstybės įstaigose.

Verslo įmonių ir organizacijų veikloje vis svarbesniu tampa tinkamas duomenų naudojimas. Asmens duomenų tvarkymas apima klientų, darbuotojų ar sutartinių partnerių duomenų tvarkymą. Naujos technologijos ir paslaugos yra orientuotos į duomenis. Duomenų tvarkymo taisyklių žinios būtinos užtikrinant atitiktį nustatytiems reikalavimams, vartotojų privatumą ir siekiant verslo tikslų. Debesų kompiuterija, socialiniai tinklai ir tarptautinė prekyba kelia vis naujų duomenų tvarkymo iššūkių. Mūsų patyrusi komanda yra pasiruošusi padėti jums nepasiklysti šioje sudėtingoje teisės srityje.

Konsultuojame vietos ir tarptautines įmones visais duomenų apsaugos ir privatumo klausimais. Turime patirties sprendžiant duomenų apsaugos klausimus visuose sektoriuose, įskaitant finansų, draudimo, sveikatos priežiūros, farmacijos, telekomunikacijų, interneto ir mažmeninės prekybos sektorius. Puikiai išmanome darbuotojų duomenų apsaugos sritį (vaizdo ir interneto stebėjimas, el. pašto ir telefono naudojimas).

Mes galime patarti šiais klausimais:

 • BDAR taikymas;
 • bendroji teisė į privatumą ir taikytini duomenų apsaugos teisės aktai;
 • duomenų tvarkymo susitarimai, asmens duomenų apsaugos taisyklės ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos;
 • vidaus tvarkos ir procedūros, susijusios su duomenų tvarkymu;
 • specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
 • pažeidimų atskleidimo schemų įgyvendinimas;
 • sudėtingų tarpvalstybinių duomenų perdavimo sistemų įgyvendinimas;
 • duomenų tvarkymo registracija nacionalinėse valstybės institucijose;
 • saugus duomenų perdavimas už ES ar EEE ribų;
 • e. privatumas ir e. rinkodara (e. paštas, SMS, telefoninių skambučių kampanijos, slapukai, vieši katalogai);
 • dokumentų ir informacijos saugojimo taisyklės;
 • ginčų su duomenų subjektais ir valstybės institucijomis sprendimas;
 • atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas;
 • asmens duomenų klausimai sudarant įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorius, įskaitant saugų duomenų perdavimą;
 • asmens duomenų apsaugos internete taisyklių ir sąlygų rengimas bei įgyvendinimas;
 • specializuotos konsultacijos, pvz., gyvybės mokslų sektoriui.
Skaityti daugiau

Informacinės technologijos ir ryšiai yra neatskiriama bet kurio verslo ar pramonės veiklos dalis. Jie palengvina verslo ir gamybos procesus, padeda rinkti ir tvarkyti didelius duomenų kiekius ir palaikyti verslo ryšius su klientais, taip didinant veiklos efektyvumą ir našumą. IT ir ryšių sektoriui taikomos taisyklės tampa vis sudėtingesnės.

Mūsų ekspertų komanda gali patarti jums visais klausimais, susijusiais su IT ir ryšių teisės aktais, įskaitant:

 • kibernetinę saugą;
 • susitarimus dėl programinės įrangos kūrimo, licencijavimo, platinimo ir aptarnavimo;
 • interneto svetainių valdymo ir prieglobos sutartis;
 • debesijos paslaugas ir užsakomųjų paslaugų pirkimą;
 • kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos pirkimus;
 • IT sandorius;
 • elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, įskaitant notifikavimą ir licencijavimą;
 • duomenų saugumo pažeidimo ir atsakomybės klausimus;
 • autorių teisių klausimus;
 • internetinių puslapių naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugos taisykles.
Skaityti daugiau

Klientai ir specialistai itin pabrėžia COBALT gilią specializaciją ir patirtį intelektinės nuosavybės teisės srityje, išskirtinį kompleksines verslo teisės paslaugas teikiančios regiono advokatų kontoros bruožą. Mūsų komanda teikia visas paslaugas, reikalingas tam, kad intelektinės nuosavybės objektai Baltijos šalyse, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje būtų identifikuoti, apsaugoti ir paversti pinigine nauda. Mūsų advokatai, kurie specializuojasi prekių ženklų ir dizaino srityje, įregistruos jūsų teises nacionalinėse tarnybose, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) ir, bendradarbiaudami su partneriais, taip pat ir JAV, Kinijos bei kitose rinkose. Mūsų aukštos kvalifikacijos teisminių ginčų advokatai apgins jūsų intelektinės nuosavybės teises nacionaliniuose teismuose, patentų tarnybose ir EUIPO. Mes teikiame konsultacijas dėl intelektinės nuosavybės apsaugos ir perleidimo strategijos bei konsultuojame intelektinės nuosavybės klausimais sandoriuose, verslo pardavimo sandoriuose, taip pat sudarant licencijavimo, franšizės ir panašias sutartis.

Esame pasirengę jums padėti intelektinės nuosavybės klausimais:

 • intelektinės nuosavybės apsaugos strategija ir prekės ženklo analizė prieš produkto pateikimą į rinką;
 • teisinis patikrinimas ir intelektinės nuosavybės vertinimas sandoriuose;
 • intelektinės nuosavybės apsaugos ir perdavimo užtikrinimas verslo sandoriuose;
 • bylinėjimasis dėl intelektinės nuosavybės;
 • prekių ženklų portfelių valdymas, prekių ženklų ir teisių į dizainą registracija, registracijos galiojimo pratęsimas;
 • trečiųjų šalių pažeidimų arba registracijų stebėsena;
 • licencijų, franšizių ir teisių perleidimo sutarčių rengimas, derybos dėl jų sąlygų ir įgyvendinimas;
 • atstovavimas patentų ir prekių ženklų tarnybose ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO);
 • atstovavimas intelektinės nuosavybės klausimais muitinėse ir valstybinėse priežiūros institucijose.
Skaityti daugiau

Autorių teisių objektas yra kur kas platesnis ir neapsiriboja vien tradiciniais muzikos ir meno kūrinių pavyzdžiais. Autorių teisių paskirtis yra apsaugoti visus autorių kūrinius – nuo simfonijų iki tinklalaidžių, nuo filmų iki skulptūrų.

Mes atstovaujame autoriams, gamintojams, autorių teisių turėtojams, įmonėms, kuriose kuriami autorių teisių saugomi objektai, taip pat autorių teisių kolektyvinio valdymo organizacijoms. Mūsų komanda yra pasirengusi įsigilinti į kiekvieną su autorių ir gretutinėmis teisėmis susijusį atvejį ir suteikti klientams konsultacijas įvairiose srityse, įskaitant:

 • autorių teisių ir gretutinių teisių taikymą;
 • autorių teisių saugomų kūrinių atgaminimo, viešo atlikimo, transliavimo ir retransliavimo aspektus;
 • su autorių teisėmis susijusius sandorius ir autorių teisių perleidimą;
 • autorių teisių saugomų kūrinių licencijavimo susitarimus;
 • autorių teisių ir gretutinių teisių objektų ir susijusių pajamų apmokestinimą;
 • autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus ir susijusius ginčus;
 • intelektinės nuosavybės teisių stebėseną;
 • konsultavimą autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių klausimais darbo santykiuose, taip pat užsakomųjų paslaugų ir rangos santykių srityje.
Skaityti daugiau

Mūsų gyvybės mokslų praktikos grupė nuolat teikia paslaugas sveikatos priežiūros, farmacijos ir medicinos įrangos tiekimo sektoriams. Gyvybės mokslų srityje esame sukaupę ilgametės konsultavimo, bylinėjimosi ir atitikties teisės aktams užtikrinimo patirties, teikdami paslaugas didžiausioms šios industrijos įmonėms. Išsamios šio konkretaus sektoriaus ir vietinių  rinkų žinios leidžia mums sukurti praktinę vertę teikiant specializuotas teisines konsultacijas ir atstovaujant klientams teismuose ir valstybės institucijose.

Mūsų gyvybės mokslų praktikos grupė turi kompetencijos šiose srityse:

 • medicinos produktai;
 • reklama ir rinkodara;
 • platinimo kanalai ir produktų pateikimas į rinką (licencijavimas, rinkodaros leidimai, registracija ir pranešimai);
 • klinikiniai tyrimai;
 • farmakologinio budrumo taisyklės ir atsakomybė už produktų kokybę;
 • intelektinės nuosavybės apsauga ir susijusių teisių įgyvendinimo užtikrinimas, įskaitant patentų apsaugą;
 • vaistų kainodara, kompensavimas ir viešieji pirkimai;
 • komercinės sutartys ir parama (platinimo struktūros, rinkodara, dotacijos);
 • duomenų apsauga;
 • atitiktis standartinei veiklos procedūrai (SVP);
 • konkurencijos teisė (rinkodaros ir pardavimo kampanijų analizė, platinimo, dominavimo klausimai, sektoriaus tyrimai, mokymai);
 • muitinės procedūrų ir mokesčių klausimai;
 • kanapių produktų gamyba ir platinimas;
 • atstovavimas sektoriui valstybės valdžios institucijose.
Skaityti daugiau

Mes turime ilgametės praktinės teisinio darbo patirties žiniasklaidos ir privatumo teisių srityje. Mūsų ekspertų komanda konsultuoja klientus dėl žodžio laisvės ir jos ribųteis į privatumą ir jų ribojimų, žmogaus orumo neliečiamumo, žurnalistų informacijos šaltinių apsaugos ir daugelio kitų žiniasklaidos ir privatumo klausimų. Konsultuojame dėl elektroninės, spausdintinės ir socialinės žiniasklaidos veiklos teisinio reguliavimo. Be to, padedame sudaryti sutartis, susijusias su įprastine žiniasklaidos veikla, pavyzdžiui, autorines sutartis, sutartis su gamintojais, reklamos agentūromis ir žiniasklaidos turinio platintojais. Mes atstovaujame klientų interesams nacionalinėse reguliavimo ir kitose institucijose, taip pat atstovaujame klientams teismo procesuose, susijusiuose su žodžio laisve, reputacija ir privataus gyvenimo pažeidimu. 

Susisiekite su mumis, jei reikia pagalbos sprendžiant bet kokius su žiniasklaida ir privatumo apsaugos teise susijusius klausimus, įskaitant: 

 • bendrą žiniasklaidos reguliavimo sistemą; 

 • atstovavimą teismo procesuose, susijusiuose su melagingos informacijos paneigimu, šmeižtu, privatumo pažeidimu, reikalavimais atlyginti neturtinę žalą; 

 • konsultacijas prieš informacijos viešą paskelbimą; 

 • masinės žiniasklaidos taisyklių taikymą, įskaitant užsakomojo vaizdo transliavimo ir panašias paslaugas; 

 • santykius su žiniasklaidos reguliavimo institucijomis; 

 • konsultacijas dėl autorių teisių. 

Skaityti daugiau

Azartinių žaidimų ir loterijų sektorius yra vienas iš labiausiai reguliuojamų, o jam taikomas teisinis reguliavimas nuolat keičiasi. Svarbu turėti patarėją teisės klausimais, kuris ne tik padėtų gauti reikiamą licenciją, bet ir suprastų azartinių lošimų verslą ir būtų pasirengęs prireikus pasiūlyti sprendimus. Mes turime reikiamų išteklių ir žinių, todėl galime konsultuoti klientus ir jiems atstovauti dėl visų teisinių aspektų, susijusių su azartinių žaidimų ir loterijų verslu. 

Mes nuolat teikiame konsultacijas internetinių lošimų ir azartiniųžaidimų organizavimo vietose operatoriams, kazino ir lošimų įrangos ir technologijų gamintojams. Siūlome įvairias teisines paslaugas, įskaitant: 

 • derybas su azartinių lošimų reguliavimo ir priežiūros institucijomis; 
 • atitikties teisiniam reguliavimui, privatumo ir pinigų plovimo prevencijos klausimus; 
 • internetinių lošimų veiklos reguliavimą ir licencijavimą; 
 • licencijavimą įvairiose jurisdikcijose; 
 • azartinių lošimų rinkodarą ir reklamą; 
 • ginčų, turinčių įtakos azartinių lošimų licencijavimui ir veiklai, sprendimą; 
 • konsultacijas įmonių veiklos, struktūrizavimo ir azartinių lošimų veiklos apmokestinimo klausimais; 
 • azartinių lošimų operatorių ir technologijų kūrėjų intelektinės nuosavybės apsaugą; 
 • konsultacijas azartinių lošimų sektoriuje sudaromų verslo sandorių klausimais. 
Skaityti daugiau
Nekilnojamasis turtas, energetika ir aplinkosauga

Mūsų aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto teisės profesionalai rūpinasi įvairių nekilnojamojo turto ir energetikos sektoriaus klientų teisiniais poreikiais, įskaitant, be kita ko, nekilnojamojo turto sandorius, nuomos santykius, nekilnojamojo turto ir infrastruktūros vystymą, energetikos sektoriaus sandorius, teisinio reglamentavimo aspektus ir aplinkosaugos klausimus. Išskirtinį dėmesį skiriame su klimato kaita susijusiems klausimams, įskaitant perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių, anglies dioksido išmetimo mažinimą, subsidijų schemas ir vis griežtėjančio teisinio reguliavimo reikalavimų laikymąsi.

Mūsų nekilnojamojo turto teisės specialistai turi ilgalaikės ir neįkainojamos teisinės patirties konsultuojant klientus reikšmingiausiuose nekilnojamojo turto sandoriuose, sudėtinguose nekilnojamojo turto, energetikos ir infrastruktūros vystymo projektuose, taip pat sudėtingais teisinio reglamentavimo klausimais. Turėdami tokios patirties galime savo klientams teikti veiksmingus ir praktiškus patarimus, nepriklausomai nuo nekilnojamojo turto, energetikos ir aplinkosaugos srityje jiems kylančių problemų sudėtingumo ir specifiškumo.

Nekilnojamojo turto sritis yra itin plati ir apima klausimus nuo nuosavybės registravimo iki konsultavimo įgyvendinant sudėtingus nekilnojamojo turto vystymo projektus. Tam reikia gerai išmanyti vietos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus apribojimus ir turėti daug patirties bendraujant su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis.

Kasdieniuose klausimuose, susijusiuose su nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo ir nuomos sandoriais, registravimu ir leidimų gavimu, patyrusi mūsų nekilnojamojo turto sandorių komanda gali užtikrinti efektyvumą ir laiko, ir kainos požiūriu. Turėdami daug patirties ir išteklių, randame sprendimus, kaip įgyvendinti didžiulius tarptautinius sandorius, kuriuose reikia atlikti teisinį patikrinimą, spręsti nuosavybės teisių, mokesčių planavimo ir turto ir akcijų sandorių finansavimo klausimus.

Skaityti daugiau

Ilgainiui mūsų teisininkai užsitarnavo nepakeičiamų patarėjų vardą įgyvendinant sudėtingus ir naujoviškus infrastruktūros projektus. Geografinė regiono padėtis nulėmė tai, kad šalys, kuriose veikia COBALT, tapo pagrindiniu transporto srautų tarp Rytų ir Vakarų logistikos centru. Mes konsultuojame verslo įmones, kurių veikla susijusi su jūrų uostų, oro uostų, geležinkelių ir kelių eksploatavimu, logistika, vandentvarka ir atliekų tvarkymu, įvairiausiais klausimais, įskaitant teisinį reglamentavimą, jungtinę veiklą, finansavimą, prekybą, konkurenciją, draudimą ir mokesčius.

Nesvarbu, ar klausimas susijęs su tilto statybos finansavimu, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamu stambiu kelių rekonstrukcijos projektu, viešojo transporto elektroninio bilieto sistemos įdiegimu, valstybinių oro uostų valdymu ar jūrų uosto infrastruktūros vystymu, gilios aktualių teisės klausimų žinios leidžia mūsų komandai rasti praktiškus sprendimus. Mūsų specializuota teisininkų komanda konsultuoja įvairiose jurisdikcijose, kad klientai efektyviai įgyvendintų savo tikslus sudėtingose teisinėse ir politinėse sistemose.

Skaityti daugiau

Mūsų teisininkai yra pripažinti ekspertai tradicinės, branduolinės ir atsinaujinančiosios energetikos srityse. Mes konsultuojame kiekvienoje energetikos projekto stadijoje: pradedant projekto rengimu ir baigiant objekto eksploatavimu bei priežiūra. Mūsų klientai yra energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo įmonės.

Mes esame teisinių paslaugų lyderiai gamtinių dujų ir SGD srityse, dalyvavome rengiant teisinį reglamentavimą ir konsultavome įgyvendinant daugybę gerai žinomų projektų Baltijos šalyse.

Energetikos projektai yra kompleksiniai ir dažnai reikalauja derinti labai skirtingų kompetencijų patirtį - pavyzdžiui, gali prireikti įtraukti nuosavybės teisės ir valstybės pagalbos specialistus ar sandorių teisininkus ir klimato teisės specialistus. Štai kodėl mes formuojame tarpsektorines komandas konsultuodami, kurios gali pamatyti visus reikalingus ryšius ir pasiūlyti sprendimus.

Dalyvaujame formuojant energetikos sritį ir kasmet suburiame viso sektoriaus specialistus į metinę Energetikos konferenciją, kurioje aptariamas įstatymų poveikis sektoriaus įmonėms ir pristatomos ateities tendencijos.

Skaityti daugiau

Atitiktis teisiniams aplinkos apsaugos reikalavimams įvairioms įmonėms yra viena iš prioritetinių atitikties sričių. Ji turi įtakos projektų vystymui, gamybai, prekybos ir tiekimo grandinėms. Į aplinkos apsaugos klausimus būtina atsižvelgti sudarant daugelį verslo ir finansavimo sandorių.

Mūsų patyrę teisės ekspertai padeda gauti aplinkosaugos leidimus, rengti ataskaitas, vykdyti teisės aktų reikalavimus kasdienėje veikloje, spręsti su prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir kitus su klimato kaita susijusius klausimus. Mes taip pat turime daug patirties sprendžiant teisinius klausimus, susijusius su aplinkos teisės aktais, atsakomybe ir rengiant teisinius patikrinimus aplinkosaugos srityje.

Mes turime sukaupę išskirtinės patirties konsultuojant klientus, vykdančius veiklą gamtinių išteklių srityje. Neskaitant sukauptos praktinės patirties sprendžiant klientų teisinius klausimus, susijusius su kasybos koncesijomis ir leidimais, aktyviai dalyvavome ir kuriant kasybos bei angliavandenilių srities teisinę bazę. Mūsų komanda rengė pasiūlymus dėl reglamentavimo ir mokestinių sprendimų atstovaudama klientams, kurie yra angliavandenilių žvalgybos Baltijos jūroje pradininkai, taip pat vyriausybės pavedimu kūrė kasybos teisinio reglamentavimo sistemą.

Skaityti daugiau

Mūsų statybos, zonavimo ir teritorijų planavimo teisės komanda yra sukaupusi didžiulės patirties konsultuodama klientus visais klausimais, susijusiais su komercinės, gyvenamosios ir pramoninės paskirties nekilnojamojo turto ir infrastruktūros vystymo projektais. Konsultuojame klientus dėl statybviečių tyrimo ir apsaugos, taip pat teritorijų planavimo, aplinkosaugos ir kitų reikalavimų, taip pat statybos leidimų gavimo. Mūsų komandoje yra viešųjų pirkimų teisės ekspertų, be to, turime daug atstovavimo užsakovams ir rangovams patirties.

Mūsų teisės ekspertai atstovauja derybose ir rengia pasiūlymų dokumentus, statybos rangos sutartis, sutarčių įvykdymo garantijas, projektavimo, konsultavimo, projektų valdymo, technologijų tiekimo bei licencijavimo ir veiklos valdymo sutartis. Konsultuojame dėl įvairių  standartinių statybos rangos sutarčių, įskaitant FIDIC sutartis.

Padedame klientams įvairiuose teritorijų planavimo procesuose ir gaunant statinių projektavimo sąlygas ir statybos leidimus. Mūsų teisininkai taip pat sprendžia sudėtingus teisinius klausimus, susijusius su strateginiu poveikio aplinkai vertinimu, „Natura“ vertinimu ir įvairių infrastruktūros ir kitų projektų poveikio aplinkai vertinimu.

Mūsų komanda turi daug patirties atsakymų į pretenzijas rengimo ir ginčų dėl statybų, zonavimo ir leidimų sprendimo srityje.

Skaityti daugiau

Transporto ir transporto infrastruktūros sritys yra kompleksiškos, reglamentuojamos nacionalinės ir tarptautinės, viešosios ir privatinės teisės aktų. Be to, jos yra susijusios su aplinkosaugos reikalavimais, prekybos sankcijomis ir didelėmis saugumo problemomis. Šiose srityse veikia daug įvairių dalyvių, pavyzdžiui, geležinkelių infrastruktūros operatoriai ir bendrovės, oro uostų valdytojai, oro linijų bendrovės ir orlaivių finansuotojai, logistikos bendrovės, pavėžėjimo bendrovės. Dėl šių reguliacinių apribojimų, įvairialypės rinkos ir augančio integruotų sprendimų poreikio transporto teisė tampa viena iš sudėtingiausių teisinės praktikos sričių.

Ilgametę patirtį turinti mūsų Transporto ir transporto infrastruktūros teisės praktikos grupė teikia įvairias teisines konsultacijas transporto sektoriuje veikiantiems vežėjams, ekspeditoriams ir įmonėms, kurių veikla susijusi su prekių gabenimu keliais, jūra, oru ir geležinkeliu, prekių sandėliavimu, muitinės procedūromis ir keleivių vežimu. Pastaruoju metu pradėjome teikti konsultacijas sudėtingais teisiniais klausimais, kurie kyla dėl viso sektoriaus skaitmeninimo ir naujų verslo modelių ir technologijų įgyvendinimo, pavyzdžiui, pavėžėjimo paslaugų ir bepiločių automobilių.

Mes taip pat teikiame teisines paslaugas, susijusias su transporto infrastruktūra: oro ir jūrų uostais, geležinkeliais ir greitkeliais, įskaitant VPSP projektus. Konsultuojame dėl orlaivių, geležinkelio lokomotyvų ir vagonų, laivų ir transporto priemonių pardavimo ir pirkimo, nuomos, įkeitimo ir teisinės registracijos.

Mes teikiame paslaugas įvairiems jūrų transporto sektoriaus klientams, pradedant jūrų uostų operatoriais, laivų savininkais ir frachtuotojais, ir baigiant finansuotojais ir draudikais, konsultuodami uostų veiklos, laivų pardavimo ir įsigijimo, frachtavimo sandorių, finansavimo, taip pat teisinio reglamentavimo klausimais, pavyzdžiui, aplinkosaugos klausimais, susijusiais su naujais išmetamųjų teršalų reglamentais.

Skaityti daugiau
Mokesčių teisė

Mūsų mokesčių praktikos grupėje visuose trijuose biuruose nuolat dirba daugiau nei penkiolika mokesčių profesionalų, kurių įvairi specializacija, įvairiapusės profesinės žinios ir ilgametė patirtis leidžia pasiūlyti klientams geriausią pagalbą kasdieniais mokesčių, mokesčių rizikos valdymo, įmonių susijungimų ir įsigijimų sandorių struktūros rengimo klausimais, taip pat atstovauti klientams sudėtingiausiuose mokestiniuose ginčuose.

Mūsų mokesčių ekspertai įvairių pirmaujančių nepriklausomų teisės žinynų yra pripažįstami aukščiausio lygio patarėjais, o prestižiniuose „ITR European Tax Awards“ mokesčių patarėjų apdovanojimuose COBALT buvo nominuota „Metų mokesčių patarėjo Baltijos šalyse“ apdovanojimui.

Tinkamas mokesčių planavimas yra ypač svarbus sėkmingiems įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriams, investiciniams projektams ir tarptautinėms verslo operacijoms. Mūsų mokesčių ekspertų komanda teikia išsamias konsultacijas ir pagalbą visais mokesčių klausimais.

Pagrindinės mokesčių komandos veiklos sritys: vietos klientų tarptautinių mokesčių struktūrizavimas ir tarptautinių klientų vietos mokesčių struktūrizavimas, konsultavimas mokesčių klausimais ir mokestinės struktūros parinkimas įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose, įmonių grupės restruktūrizavimas, PVM struktūrizavimas ir visų klausimų, susijusių su darbuotojų ir vadovų atlyginimais, skatinimo priemonėmis ir papildomomis garantijomis darbuotojams, sprendimas.

Skaityti daugiau

Sudėtingų mokesčių klausimų sprendimas reikalauja išsamių žinių ir daug įdėto darbo.

Mūsų mokesčių ekspertų įvairi specializacija, įvairiapusės profesinės žinios ir ilgametė patirtis leidžia pasiūlyti klientams visapusišką pagalbą kasdieniais mokesčių, mokesčių rizikos valdymo, mokestinių prievolių vykdymo, įskaitant pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, PVM, muito ir akcizo mokesčių mokėjimo, taip pat sandorių kainodaros klausimais.

Skaityti daugiau

Mokesčius reglamentuojantys teisės aktai yra sudėtingi ir painūs, o verslo įmonių ir valstybinių mokesčių institucijų nuomonės dėl jų taikymo dažnai išsiskiria. Mūsų mokesčių teisės komanda turi daug sėkmingos atstovavimo vietos ir tarptautiniams klientams mokesčių institucijose, vietos ir Europos Sąjungos teismuose patirties.

2020 m. prestižiniuose „ITR European Tax Awards“ apdovanojimuose COBALT buvo nominuota „Metų ESTT (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo) mokesčių patarėju“ už išskirtinį darbą ESTT nagrinėtose mokestinių ginčų  bylose.

Skaityti daugiau
Ginčų sprendimas

Mūsų ginčų sprendimo praktikos grupė padeda klientams, kai reikia numatyti teisinį konfliktą, kai norima jo išvengti, jį suvaldyti ar išspręsti. Esame subūrę specializuotų ir patyrusių teisininkų komandą, kuri sprendžia sudėtingus teisminius ginčus, restruktūrizavimo ir nemokumo klausimus, atstovauja tarnybinių nusikaltimų bylose, vidaus tyrimuose, konsultuoja viešojo administravimo ir konstitucinės teisės klausimais, atstovauja viešųjų pirkimų ginčuose, arbitraže ir mediacijos procedūrose, taip pat konsultuoja klientus jų asmeninio turto klausimais. Ginčų sprendimas apima visus verslo sektorius ir teisės sritis. Sprendžiant teisinius konfliktus prisideda atitinkamos srities specialių žinių turintys kitų COBALT praktikos grupių teisininkai.

Teisminiai ginčai yra viena iš pagrindinių COBALT teisinės praktikos sričių. Aktyviai rengiame ginčų valdymo ir bylinėjimosi strategijas, konsultuojame klientus ir jiems atstovaujame derybose dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka, civilinių bylų ir arbitražo teismuose, giname jų interesus administracinėse ir baudžiamosiose bylose, taip pat konstituciniuose teismuose.

Gerai išmanydami komercinį ginčų kontekstą padedame klientams užtikrinti optimalų ginčų išsprendimą. Mūsų patyrusių ginčų sprendimo teisininkų komandos bendradarbiauja su kitomis COBALT praktikos grupėmis.

Mes padedame klientams spręsti visus su verslu susijusius teisinius konfliktus, įskaitant sudėtingus komercinius ginčus, su įmonių valdymu susijusius ir susijungimų bei įsigijimų sandoriuose kylančius ginčus, ginčus, susijusius su nekilnojamuoju turtu, statyba, viešaisiais pirkimais, prekių ženklais, autorių teisėmis, patentais, farmacine veikla, duomenų apsauga, žiniasklaida ir technologijomis, restruktūrizavimu ir nemokumu, konkurencija, darbo santykiais, draudimu, profesine veikla, mokesčiais, finansinėmis paslaugomis, specifinius su privačiu turtu susijusius ginčus, įskaitant sutuoktinių ginčus ir ginčus dėl paveldėjimo teisinių santykių. Taip pat atstovaujame klientams tarnybinių nusikaltimų bylose ir vidaus tyrimuose.

Ryšiai su pirmaujančiomis tarptautinėmis advokatų kontoromis, narystė „Lex Mundi“ ir „World Services Group“ ir COBALT biurų tarpusavio bendradarbiavimas visose Baltijos šalyse leidžia mums veiksmingai spręsti tarpvalstybinius ginčus.

Esame sukaupę atstovavimo klientams aukščiausiose Europos teisminėse institucijose – Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme – patirtį. Bylos, kuriose atstovavo mūsų advokatai, tapo šių teismų jurisprudencijos dalimi. COBALT advokatai nuolat atstovauja klientams naujoviškose ir precedentinėse bylose nacionaliniuose aukščiausios instancijos teismuose.

Skaityti daugiau

Mes daug kartų padėjome įmonėms atgaivinti savo verslą ir įveikus mokumo iššūkius sėkmingai tęsti veiklą. Esame žinomi dėl inovatyvių sprendimų ir dėl to, kad esame žingsniu priekyje įprastos teisinės praktikos. Gausi kitų teisės sričių specialistų komanda padeda mums išspręsti bet kokius klausimus, kylančius kuriant Jūsų įmonę iš naujo.

Taip pat esame sukaupę labai didelę patirtį atstovaujant įvairiose skolų išieškojimo procedūrose. Mūsų iniciatyvumas leidžia pasiekti, kad klientai atgautų kuo daugiau savo pinigų. Patyrusių, įvairių teisės sričių žinių turinčių teisininkų komanda yra gerai pasirengusi padėti įvairioms finansų įstaigomis ir kitiems kreditoriams, kurių skolininko prievolių įvykdymas yra užtikrintas, vykdyti išieškojimą ir patenkinti reikalavimus nemokumo bylose. Įmonėms susiduriant su finansiniais sunkumais mes siekiame, kad būtų atkurtas realus jų verslas ir (arba) turtas.

Skaityti daugiau

Sudėtingi verslo santykiai, nuolat besikeičianti teisinio reguliavimo aplinka ir nepastovios konkurencinės sąlygos lėmė poreikį suburti aukštos kompetencijos tarnybinių, finansinių ir ekonominių nusikaltimų praktikos grupę. Ši praktikos grupė kartu su kitais patyrusiais teisininkais, kurie yra vieni geriausių savo srityje ir turi specialių sektoriaus žinių, dirba kaip viena komanda.

Gindami klientus ar jiems atstovaudami baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose suprantame norą, kad byla būtų greitai išnagrinėta ar nutraukta, taip pat jų pageidavimą, kad rezultatas būtų pasiektas neatkreipiant nereikalingo visuomenės dėmesio. Šių tikslų sėkmingai galima pasiekti turint gerai apgalvotą aktyvią teisinę strategiją. Gilios atitinkamo sektoriaus žinios padeda mums suprasti bet kuriame sektoriuje veikiančio kliento verslą ir bendrauti su Generaline prokuratūra, Valstybės saugumo departamentu, Finansų rinkos priežiūros tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Konkurencijos taryba ir kitomis institucijomis, nacionaliniais teismais ar Europos Žmogaus Teisių Teismu. Mūsų tarnybinių nusikaltimų teisininkai atstovauja klientams įvairiuose tyrimuose, pradedant finansiniais nusikaltimais, pavyzdžiui, dėl sukčiavimo, turto iššvaistymo, ir baigiant nusikaltimais valstybei, pavyzdžiui, pinigų plovimo ir kyšininkavimo nusikaltimais.

Mūsų tarnybinių nusikaltimų teisininkai turi didelę teisinio darbo patirtį tiek ginant bei atstovaujant klientams ikiteisminiuose tyrimuose, teisme nagrinėjamose baudžiamosiose ar administracinių nusižengimų bylose, tiek ir atstovaujant nukentėjusiesiems šiuose procesuose. Puikiai suprantame, kad mūsų klientui geriausia baudžiamoji ar administracinių nusižengimų byla yra neegzistuojanti byla, todėl siekiame šviesti ir konsultuoti savo klientus kasdienės veiklos vykdymo klausimais, siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems nusižengimams, įskaitant nusikaltimus organizacijos viduje ar prieš organizaciją vykdomus nusikaltimus. Vertiname ir patariame, kaip sumažinti įvairių rūšių riziką, su kuria klientų įmonės ir organizacijos susiduria savo veikloje, kurdami ar vertindami įvairias vidaus tvarkas, gaires ir procedūras, taip pat vesdami įvairius mokymus įmonėms ir jų darbuotojams.

Skaityti daugiau

Augant organizacijoms teisiniai santykiai ir teisinio reguliavimo reikalavimai tampa vis sudėtingesni ir tampa dar sudėtingiau susidaryti aiškų faktinės situacijos vaizdą. Tai gali būti reikalinga verslo planui vykdyti ar parengti arba nustatyti, ar nėra rizikos, kad gali būti pažeistos taisyklės ar reglamentai, kai dėl tokių pažeidimų būtų skirtos milijoninės baudos arba būtų pareikalauta nutraukti veiklą.

Mes turime patirties atliekant paprastą įmonės vidaus taisyklių peržiūrą ir koregavimą ir atliekant išsamius vidaus auditus, kai vykstama į įmonę, kalbamasi su vadovybe ir vadovaujančiais darbuotojais ir atliekama dokumentų (banko sąskaitų, el. laiškų, turto atsekamumo ir t.t.) analizė.

Turime geriausius specialių žinių turinčius teisininkus, taip užtikrindami, kad viskas būtų atlikta kokybiškai ir būtų užduoti visi svarbūs klausimai. Be tiesioginio bendravimo, turime galimybę naudoti pažangiausius programinės įrangos sprendimus, leidžiančius išaiškinti schemas, kurias be jų gali būti sunku pastebėti. Mes taip pat vedame mokymus darbuotojams ir atliekame simuliavimo vizitus, kad įmonė ir jos darbuotojai galėtų pasiruošti bet kokiam būsimam valstybinių institucijų atstovų vizitui.

Geriausias vidaus tyrimas yra toks, kuris atliekamas greitai, diskretiškai, saugant advokato profesinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją ir kuris klientui suteikia galimybę savalaikiai ištaisyti identifikuotas neatitiktis. Kita vertus, tokie vidaus tyrimai taip pat leidžia nustatyti pažeidimus bendrovės viduje ir ištaisyti bendrovės vidaus tvarkų trūkumus ir, jei reikalinga, suteikia pagrindą iškelti civilinę ar baudžiamąją bylą reikalaujant, kad atsakingas asmuo ištaisytų pažeidimą.

Skaityti daugiau

Mūsų administracinės ir konstitucinės teisės advokatai teikia paslaugas valstybės institucijoms, fiziniams asmenims ir verslo klientams Baltijos šalyse ir konsultuoja juos dėl sudėtingų įstatymų, taisyklių, normų, procedūrų, leidimų ir vykdymo klausimų. Klientai pasitiki mumis, nes turime ilgametės patirties šioje srityje ir visapusiškai ją išmanome: pradedant pagalba nekilnojamojo turto vystytojams planavimo klausimais ar gaunant statybos leidimus ir baigiant tarptautinių įmonių atstovavimu valstybės institucijų vykdymo procesuose. Administraciniai ginčai neretai yra sudėtingi ir reikalauja specialių teisinio reguliavimo žinių, todėl mūsų viešojo administravimo ir konstitucinės teisės advokatai dirba kartu su atitinkamų sričių teisininkais tam, kad būtų pasiektas klientui geriausias įmanomas rezultatas.

Klientai renkasi gerai žinomų mūsų kontoros advokatų paslaugas juos atstovauti Konstituciniame Teisme nagrinėjamose rezonansinėse bylose dėl teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai arba dėl pripažinimo, kad teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinės teisės ir pareigos kyla iš visuomenės sutarties, kuri reglamentuoja visus mūsų gyvenimo, darbo ir verslo aspektus. Kai kuriais atvejais įstatymai ir kiti teisės aktai neatitinka šios visuomenės sutarties, todėl turi būti ginčijami atitinkamame teisme. Konstitucinės teisės klausimų sprendimas reikalauja netradicinio mąstymo ir COBALT advokatai tikrai gali tai pasiūlyti.

Skaityti daugiau

Viešųjų pirkimų sandoriai užima reikšmingą Baltijos šalių nacionalinių ekonomikų dalį. Didžiausi rinkos žaidėjai renkasi mūsų viešųjų pirkimų ginčų sprendimo komandą atstovauti jų interesams. Turime didelės patirties sėkmingai atstovaujant sandorio šalims nacionalinėse priežiūros institucijose ir teismuose.

Viešųjų pirkimų bylos teismuose paprastai nagrinėjamos pagreitinta tvarka, todėl rekomenduojame viešųjų pirkimų ginčus patikėti šios srities COBALT nacionalinės ir ES teisės ekspertams.

Skaityti daugiau

Sprendžiant ginčus alternatyviais būdais pirmenybę teikiame mediacijai ir taikinimui, tačiau kai šie ginčų sprendimo būdai negalimi, sėkmingai atstovaujame klientams arbitražo teismuose. Esame nepralenkiami spręsdami sudėtingus komercinius ir tarptautinius ginčus. Turime patirties atstovaujant klientams tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse bylose, kurios yra susijusios su įvairiomis teisės sritimis.

Mūsų komanda atstovauja verslo klientams ir valstybės institucijoms vietiniuose ir tarptautiniuose arbitražo procesuose. Turime reikšmingos patirties nagrinėjant ginčus pagal Tarptautinių prekybos rūmų Tarptautinio arbitražo teismo (ICC), Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL), Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID), Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto (SCC), Londono tarptautinio arbitražo teismo (LCIA), taip pat Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos prekybos rūmų taisykles.

Mūsų raktas į sėkmę – komandinis darbas, derinant aukšto lygio arbitražinio nagrinėjimo įgūdžius ir patirtį atitinkamoje teisės srityje. Mūsų narystė „Lex Mundi“ ir „World Services Group“ ir COBALT biurų tarpusavio bendradarbiavimas visose Baltijos šalyse leidžia mums veiksmingai spręsti ginčus arbitražo teismuose.

Konsultuojame ir atstovaujame klientams įvairiais klausimais, pradedant sutarčių rengimu ir baigiant ginčų sprendimu, įskaitant teisines konsultacijas dėl arbitražinių išlygų formuluotės ir arbitražo institucijų pasirinkimo, arbitražo vietos ir taikytinos teisės, teisinių išvadų dėl numatomo ar nagrinėjamo ginčo procedūros ir dalyko rengimą, atstovavimą klientams arbitražo teismo bylose ir ginčijant tarptautinio arbitražo teismo sprendimus ir bylose dėl tarptautinio arbitražo teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Mūsų advokatai taip pat skiriami arbitrais nagrinėjant arbitražo bylas.

Skaityti daugiau

Verslo santykiai yra sudėtingi ir gali tapti dar sudėtingesni, kai juose atsiranda šeimos santykiai. Gerai išmanydami šeimos ir verslo interesų tarpusavio ryšį, taip pat įvykus reikšmingiems klientų gyvenimo įvykiams, pavyzdžiui, mirties, santuokos ar skyrybų atvejais, galime padėti apsaugoti tiek turtinius, tiek neturtinius klientų interesus. Be to, bendradarbiaudami su kontoros Privataus turto praktikos grupe, mes taip pat siūlome konkretaus kliento poreikiams pritaikytas teisines paslaugas didelės vertės privataus turto valdymo, turto planavimo ir paveldėjimo klausimais, remdamiesi kompetencija, įgyta atstovaujant didelio masto tarpvalstybinio paveldėjimo bylose ir kuriant verslo palikimo paveldėtojams bei verslo tęstinumo schemas.

Teikiame klientams visapusiškas teisines konsultacijas įvairiais šeimos teisės aspektais, įskaitant iš paveldėjimo ir santuokos teisinių santykių kylančius klausimus. Mūsų teisės ekspertų komanda yra pasiekusi puikių rezultatų atstovaudama klientams derybose, kuriose ginčai buvo išspręsti taikiais susitarimais neteismine tvarka, ir teisminiuose ginčuose, kurių dauguma buvo išspręsti aukščiausios instancijos nacionalinių teismų sprendimais. Mūsų teisinės konsultacijos santuokinio turto klausimais apima ginčus ne tik dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės, bet ir turtinius ginčus, kylančius iš ilgalaikių partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) santykių, kurie sukelia turtines teisines pasekmes. Mūsų teisininkai taip pat rengia ikivedybines ir povedybines sutartis, kurios yra geriausia santuokinio turto valdymo priemonė.

Skaityti daugiau
MŪSŲ LAIMĖJIMAI – DAUGIAU NEI SĖKMINGAI ATLIKTI DARBAI

„Prospera“ advokatų kontorų apžvalgoje 2021 m. COBALT gavo aukščiausią bendrąjį balą ir užėmė pirmąją vietą Lietuvoje.

"ITR EMEA Tax Awards 2021“ COBALT buvo pripažinta metų Baltijos šalių mokesčių ir „Pro Bono“ kontora.

COBALT paskelbta „Chambers Europe“ Baltijos šalių 2020 metų advokatų kontora.

Vienas įtakingiausių Europoje finansų teisės advokatų kontorų žinynų „International Financial Law Review“ (IFLR) pripažino COBALT geriausia 2016 metų advokatų kontora Baltijos šalyse.

„Finansų analitikų asociacijos“ atliktoje 2019-ųjų metų Lietuvos įmonių įsigijimų ir susijungimų rinkos analizėje COBALT paskelbta  pirmaujančia įmonių įsigijimų ir susijungimų teisės patarėja šalyje pagal 2019 metais įgyvendintų sandorių skaičių.

Ieškai prasmingos veiklos? Prisijunk prie mūsų!
Susitikime aptarti – drauge galime pasiekti daugiau!
Svarbiausia – žmonės. Susipažinkime!