2014 — 08 — 26
Üle 1000 euroste arvete deklareerimise üleminekuperioodi taotlemise tähtaeg on 31.08.2014

01.11.2014 jõustuv käibedeklaratsiooni muudatus nõuab kõigi selliste müügi- ja ostuarvete andmete kajastamist deklaratsiooni lisal (vorm KMD INF), mille kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1 000 eurot. Kui käibemaksukohustuslane ei jõua vormi KMD INF esitamiseks vajalike infotehnoloogiliste arendustöödega tähtaegselt valmis, on võimalik taotleda käibedeklaratsiooni lisa või selle osa esitamata jätmist kuni 20.06.2015.

Maksu- ja Tolliametil on õigus lubada käibedeklaratsiooni lisa esitamise edasilükkamist olukorras, kus üleminekuperioodi kohaldamata kasvaks käbemaksukohustuslase halduskoormus infotehnoloogiliste arenduste teostamiseks ebamõistlikult suureks. Üleminekuperioodi rakendamiseks on alust ka juhul, kui käibemaksukohustuslane peab arendusele tegema selliseid kulutusi ja kavandama selliseid tegevusi, mida oleks olnud võimalik vältida, kui seadusandja oleks jätnud pikema ajavahemiku seaduse avaldamise ja jõustumise vahele.

Üleminekuperioodi taotlemiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada kirjalik taotlus selleks ettenähtud vormil. Koos taotlusega tuleb üleminekuperioodi rakendamise vajadust põhjendada ning esitada taotlemise vajadust tõendavad dokumendid. Põhjendused saavad üldjuhul olla üksnes infotehnoloogilist laadi ning seotud majandusarvestuse tarkvara uuendamise või arendamisega.

Taotlusi saab esitada kuni 31.08.2014. Hilisemad taotlused rahuldatakse üksnes väga erakorraliste asjaolude puhul.

Tekkivate küsimuste korral on teie kontaktiks Egon Talur.