Kõik uudised

Lõppeval aastal ilmus COBALT-i poolt toetatav ja Heateo Sihtasutuse eestvedamisel loodud Eesti esimese mõjufondi mõjuraport

2020-12-30

2018. aastal lansseeriti Heateo Sihtasutuse eestvedamisel Eesti esimene mõjufond – Heateo Mõjufond. Mõjufondi on alates selle loomise hetkest panustanud ka advokaadibüroo COBALT.

Heateo Mõjufondi näol on tegemist Eesti esimese filantroopiafondiga, kuhu panustavad ühiselt nii eraisikud kui ka ettevõtted. Mõjufond loodi eesmärgiga anda kolme aasta jooksul tuul tiibadesse mõjusatele algatustele, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas – alates haridusest, sotsiaalsest ebavõrdsusest, tervisest kuni keskkonnani.

Esimese kahe aastaga andis fond välja 240 500 eurot toetusi ja koos pro bono partneritega panustati algatuste nõustamisele 796 tundi. Esimestel aastatel oli fondis neli algatust:

  • Kiusamisvaba Kool (KiVa) - koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. KiVa kohta saab lähemalt lugeda SIIT.
  • SPIN - Eestis ainulaadse mudeliga spordil põhinev ja teaduslikult tõendatult mõjus noorte arenguprogramm. SPIN-programmi eesmärk on arendada ja tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu. SPIN-i kohta saad lähemalt lugeda SIIT.
  • Käpp ja Käsi - ühiskondlik algatus, mille raames valitud kinnipeetavad Eesti vanglates arendavad oma tööalaseid oskuseid, treenides professionaalse juhendaja suunamisel ning järelvalve all varjupaiga koeri. Käpp ja Käsi tegemistega saad end kurssi viia SIIN.
  • Asendusõpetajate programm (ASÕP) - sotsiaalne ettevõte, kes viib kokku koolid ja sobilikud asendusõpetajad. ASÕP-i kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Heateo Mõjufondi tegevuse peamine eesmärk on kasvatada fondi portfellis olevate algatuste mõju. Hinnatakse nii algatuse mõju sihtrühmale kui ka inimeste arvu, kelleni algatus jõuab.

2020. augustikuuks oli Heateo tiim kokku pannud põhjaliku ülevaate, mis võtab kokku Mõjufondi 2018. ja 2019. aasta tegevused ja tulemused.

Kokkuvõtlikult - kiusuennetusprogrammi KiVa mõju uuringutulemustest näeme kiusunäitajate  vähenemist, SPIN-programmi rahastajate hulka on olulises mahus lisandunud kohalikud omavalitsused, Käpp ja Käsi on näidanud, et kolmas sektor suudab luua muutust nii keerulises valdkonnas nagu õigusrikkujate ühiskonda tagasitoomine ning Asendusõpetajate programm on lähedal iseseisva rahastusmudelini jõudmisel.

Raporti leiab tutvumiseks SIIT.

Lisaks advokaadibüroole COBALT on oma panuse andnud: PRFoods, Fontes, Kawe, Ahti Heinla, Anders Anderson, Andres Rätsepp, Annika Tallinn, Armin Kõomägi, Heldur Meerits, Indrek Prants, Jaan Puusaag, Karli Lambot, Marju Kern, Raul Kirjanen, Sven Mansberg.