Kõik tehtud tööd

COBALT osaleb Freenergy nõustajana EBRD investeeringul tuuleparkide arendusse

2009-06-26

Vandeadvokaat Kristel Raidla poolt juhitud töögrupp nõustas AS-i Freenergy tehingus, mille tulemusena omandas Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) 35% osaluse Baltimaade ühes juhtivas tuuleparkide arendamise ning ehitamisega tegelevas ettevõttes. Ligi 19 miljoni euroni küündiva investeeringu eesmärk on finantseerida ning arendada Freenergy portfoolios olevate taastuvenergiaprojektide läbiviimist Balti riikides ning seeläbi toetada taastuvenergeetika arendamist siinses regioonis.

Büroo spetsialistid nõustasid klienti aktsiate märkimislepingu ja aktsionäride vahelise lepingu läbirääkimistel, vajalike tehingudokumentide koostamisel ja tehingu lõpuleviimisel.

Meie bürool on mitmekülgsed kogemused innovatiivsete ning juhtivate taastuvenergiaprojektide nõustamisel nii Eestis kui teistes Balti riikides. Lisaks on meie juristid osalenud Eesti energiasektori õigusliku raamistiku ning õigusaktide väljatöötamisel.