COBALT nõustas tulemuslikult TransferFast-i makseasutuse tegevusloa taotlemisel
2016 — 11 — 11

Advokaadibüroo COBALT nõustas TransferFast OÜ-d makseteenuste ja e-raha seaduse alusel väljastatava makseasutuse tegevusloa taotlemisel. TransferFast on fintech ettevõte, kes pakub oma klientidele kiireid pankadevahelisi rahaülekandeid. 

Ülesanne hõlmas ettevõtte äriplaani ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, sisekontrolli toimimist, riskijuhtimist ja teisi vajalikke aspekte käsitlevate sise-eeskirjade ning kõigi teiste seaduse kohaselt nõutavate dokumentide koostamist, samuti TransferFast esindamist tegevusloa taotluse läbivaatamisel Finantsinspektsioonis.

Finantsinspektsioon väljastas TransferFast OÜ-le makseasutuse tegevusloa 08.11.2016 (vt ka https://www.fi.ee/index.php?id=20311).

Klienti nõustanud meeskonda kuulusid partner Kristel Raidla-Talur ja advokaat Sille Rästas.