Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Ragn-Sellsi riigihankevaidluses

2020-03-25

Advokaadibüroo COBALT nõustas ja esindas edukalt Eesti suurimat jäätmekäitlejat Ragn-Sells AS-i Vinni valla korraldatud jäätmeveo kontsessiooni riigihankevaidluses. Vaidlus puudutas jäätmeveo hankedokumentides jäätmete käitluskoha kindlaksmääramist.

Riigikohus andis 15.01.2015 otsuses kohtuasjas 3-3-1-68-14 suunised, mil moel peavad kohalikud omavalitsused läbi viima korraldatud jäätmeveo hankeid ning olulisimaks suuniseks oli kohustus reguleerida kohaliku omavalitsuse ja jäätmete edasise käitleja vahelised õigussuhted, lähtudes sealjuures halduskoostöö- ja riigihangete seadusest. Vinni jäätmeveo kontsessioonis olid õiguslikud suhted valla ja riigihanke alusdokumendis nimetatud jäätmekäitleja vahel reguleerimata. Kohaliku omavalitsuse kuulumine jäätmekäitluskeskuse liikmeskonda, keskuse nimetamine ühe võimaliku jäätmekäitluskohana jäätmehoolduseeskirjas ega jäätmekäitluskeskuse põhikiri ei tekitanud keskusele õiguslikku alust jäätmete käitlemiseks. Samuti ei saanud vaidlustuskomisjon pidada hankija investeeringuid nimetatud jäätmekäitluskohta aastatel 2007–2010 piisavaks, et õigustada jäätmete suunamist jäätmekäitluskeskusele.

COBALTi poolt esindas klienti vandeadvokaat Kadri Matteus.

Vaidlustuskomisjoni otsusega saab tutvuda SIIN.