Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Outotec ja Eesti Energia ühisettevõtte loomist

2009-08-03

Vandeadvokaat Kristel Raidla juhitud meeskond nõustas Helsingi börsil noteeritud Outotec’i gruppi kuuluvat Outotec GmbH’d ühisettevõtte loomisel Eesti Energiaga. Outotec on maailma üks juhtivaid kontserne, mis pakub teenuseid, tootmisprotsesside terviklahendusi ning innovaatilisi tehnoloogiaid metallide ning maavarade töötlemise valdkonnas.

Uue ühisettevõtte eesmärgiks saab olema uue põlvkonna põlevkiviõli tootmistehnoloogia Enefit ja sellega seotud intellektuaalse omandi õiguste hoidmine ning kommertsialiseerimine. Innovaatiline lahendus põlevkiviõli tootmises on energiasäästlik ning vastab Euroopa Liidu keskkonnanormidele. Eesti Energia ning Outotec sõlmisid koostöökokkuleppe uue põlevkiviõli tootmistehase ehituseks Ida-Eestis, mis peaks tagama loodud ühisettevõtte tõusmise maailma juhtivaks põlevkiviõli uue tootmistehnoloogia arendajaks ning turustajaks. Tehase planeeritav valmimistähtaeg on aastal 2012.

Meie ülesandeks oli Outotec’i nõustamine aktsionäride vahelise lepingu, projekteerimis- ja ehituslepingu ning muude vajalike tehingudokumentide koostamisel, tehingu lõpuleviimisel ning ühisettevõtte asutamisel.