Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas innovaatilist riskikapitali investeeringut

2009-06-15

COBALT advokaadid nõustasid Eesti Arengufondi investeeringu tegemisel robotmannekeeni arendavasse ettevõttesse OÜ Massi Miliano. Fits.me brändi all turustatav teenus on suunatud eelkõige e-rõivakaubanduses tegutsevatele ettevõtetele ning peaks saama üheks eelduseks internetikaubanduse elavdamisel. Riskikapitali investeeringu maht on ca 10 mln krooni.

Partner Aivar Taro poolt juhitud meie büroo töögrupp nõustas Eesti Arengufondi investeerimisdokumentatsiooni koostamisel, ettevõtte intellektuaalse omandi alase dokumentatsiooni korrastamisel, läbirääkimistel ning tehingu lõpuleviimisel, mille tulemusena omandas Eesti Arengufond vähemusosaluse OÜ-s Massi Miliano.

OÜ Massi Miliano poolt koostöös Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli teaduritega arendatava robotmannekeeni esimesed testlahendused viiakse läbi sel suvel.