Kõik tehtud tööd

COBALT nõustab SA-d KredEx riigihanke läbiviimisel

2020-03-27

Advokaadibüroo COBALT nõustab SA-d KredEx Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamise ja iduettevõtjate arenguprogrammide 2020 riigihanke läbiviimisel.

Hanke eesmärgiks on terviklike väärtuspakkumiste kaudu leevendada iduettevõtluse ökosüsteemis esinevaid kitsaskohti, mis takistavad iduettevõtjate/ potentsiaalsete iduettevõtjate ja/või ökosüsteemi kui terviku arengut. Pakutavad teenused peavad aitama kaasa tervikliku ja tasakaalustatud ökosüsteemi arengule ning vältida tuleb dubleerimist turul juba pakutavate teenustega. Riigihanget rahastatakse Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.

SA-d KredEx nõustab vandeadvokaat Kadri Matteus, kes aitas hankijal koostada riigihanke alusdokumendid ning osaleb riigihanke komisjoni töös.

Kutsume üles kõiki huvitatud isikuid panustama Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamisse! Riigihankega saab tutvuda SIIN.