Kõik tehtud tööd

COBALT nõustab AS-i PRFoods seoses võlakirjaemissiooniga

2020-01-23

Advokaadibüroo COBALT nõustas Tallinna börsil noteeritud kalakasvatus- ja -tootmisettevõtet AS PRFoods võlakirjade, kogunimiväärtusega ligikaudu 9,1 miljonit eurot, mitteavalikul pakkumisel. Lisaks jätkab COBALT PRFoodsi nõustamist seoses võlakirjade teise osa kavandatava avaliku pakkumisega ning võlakirjade noteerimisega Tallinna börsil.

PRFoodsi võlakirjade mitteavaliku pakkumise märkimisperiood oli väga edukas ja investorite huvi võlakirjade vastu ületas mitteavaliku pakkumise mahtu ligikaudu 109%. Seetõttu otsustas PRFoods suurendada mitteavaliku pakkumise mahtu ligi 9,1 miljoni euroni ning kaalub ka emiteerimise kõikides osades emiteeritavate võlakirjade maksimaalse kogunimiväärtuse suurendamisest 10 miljonilt eurolt 11 miljonile eurole.

Advokaadibüroo COBALT nõustas AS-i PRFoods tehingu kõikides aspektides, alates struktureerimisetapist kuni vajaliku dokumentatsiooni koostamise ja mitteavaliku pakkumise läbiviimiseni. Lisaks jätkab COBALT PRFoodsi nõustamist seoses mitteavaliku pakkumise lõpetamisjärgsete etappidega (sh tagatise seadmisega) ning samuti seoses kavandatava avaliku pakkumise ja võlakirjade noteerimisega.

COBALTi meeskonda juhtisid partner Marina Kotkas ja advokaat Mattias Tammeaid.