Kõik tehtud tööd

COBALT esindas Euroopa Komisjoni olulistes riigiabi kaasustes Eesti ja Euroopa Kohtus

2020-02-05

Advokaadibüroo COBALT advokaat Mart Blöndal ja vandeadvokaat Kadri Matteus esindasid kolmes kohtuasjas Euroopa Komisjoni – AS Metaprint vs EAS, Eesti Pagar AS vs EAS ja PharmaEstica Manufacturing OÜ vs EAS.

Komisjon osales riigiabi tagasinõudmistest tõusetunud haldusvaidlustes arvamuse andjana (amicus curiae) andes kohtule seisukohti EL õiguse tõlgendamise kohta. Eesti Pagari kaasuses küsis Kohus ka eelotsust, mille Euroopa Kohus tegi 5.03.2019 (otsus nr C‑349/17). Euroopa Komisjoni abistas Euroopa Kohtus tollane advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Liina Naaber-Kivisoo, kes on tänaseks Viru Maakohtu kohtunik.

Vaidluse põhirõhk lasus riiklike haldusorganite pädevuses teostada ergutava mõju analüüsi.

Kaasustega kinnitas nii Euroopa Kohus kui ka Riigikohus muuhulgas, et riiklikel haldusorganitel puudub pädevus teostada süvaanalüüs ergutava mõju kriteeriumi täitmise osas. Selline pädevus on ainult Euroopa Komisjonil. Eelnev tähendas, et haldusorgani poolse eksliku riigiabi väljamaksega ei kaasne abi saajale õiguslikku ootust, et saadud abi on kooskõlas riigiabi reeglitega. Riigiabi tingimuste täitmise eest vastutab eelkõige abi saaja.

AS Metaprint vs EAS kaasuses tegi Riigikohtu kogu halduskolleegium sisulise lahendi, mille kohta saab lugeda Mart Blöndali täpsemaid kommentaare Äripäevas: https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/01/29/mart-blondal-riigikohus-tegi-riigiabi-kohta-olulise-otsuse.