Kõik tehtud tööd

COBALT abistas Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamisel

2020-07-17

Advokaadibüroo COBALT nõustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamisel.

Riigiabi loa alusel võib Eesti riik kuni 20 miljoni euro ulatuses hüvitada COVID-19 piirangute tekitatud kahju eest neljale rahvusvahelisele reisiparvlaevade operaatorile, kes tegutsevad Eestit Soome ja Rootsiga ühendavatel marsruutidel. Hüvitis katab kuni 80% kahjudest, arvutatuna saamata jäänud tulude ja muutuvkulude kokkuhoiu vahena perioodil, mil laevaliinide operaatoritel tegevus oli piiratud, võrreldes sama perioodiga 2019. aastal.

Advokaadibüroo COBALT meeskonda kuulusid partner Elo Tamm ja advokaat Mart Blöndal, kelle rolliks oli esialgse abimeetme mehhanismi väljatöötamise nõustamine ja riigiabi reeglitega kooskõla analüüs ning seejärel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõustamine Euroopa Komisjonilt riigiabi loa taotlemisel.