Kõik uudised

Advokaadibüroo COBALT advokaat Madis Reppo nimetati Rahvusvahelise Noorte Advokaatide Assotsiatsiooni (AIJA) Eesti esindajaks

2020-09-10

Teatame uhkusega, et meie advokaat Madis Reppo täidab alates 2020 sügisest Rahvusvahelise Noorte Advokaatide Assotsiatsiooni (AIJA) Eesti esindaja rolli. AIJA on 1962. aastal loodud rahvusvaheline organisatsioon, mis koondab advokaate vanuses kuni 45 aastat, pakkudes advokaatidele võimalust rahvusvahelisel tasandil õppida, suhelda ning erialaselt areneda.

Madis, kes keskendub igapäevases töös peamiselt tehingute nõustamisele, nentis, et on suur au olla nimetatud AIJA Eesti esindajaks ning loodab seda võimalust kasutada AIJA propageerimiseks Eestis ning uute sidemete loomiseks erinevate õigus- ja kodanikuorganisatsioonidega.

Täna on AIJA-l 4000 liiget ja toetajat 90 erinevas riigis, sealhulgas üle 60 kollektiivliikme ja kohaliku advokatuuri. AIJA kogukond on väga mitmekesine, kuna selle liikmed tulevad väga erineva suurusega ning erinevatest kultuuridest pärinevatest advokaadibüroodest.

AIJA tegevust koordineerib 20 komisjoni, kelle ülesandeks on korraldada üritusi kogu maailmas ja hoida selle liikmeid kursis nende vastavate tegevusvaldkondadega.

AIJA on võtnud kohustuse kaitsta peamisi õiguspõhimõtteid, näiteks õigusriigi põhimõtteid ja inimõiguste põhimõtteid. Austades iga maailma tsiviliseeritud ühiskonna terviklikkust, on AIJA eriline eesmärk edendada kultuuridevahelist mõistmist liikmete ja kogukonna seas tervikuna.

Rohkem informatsiooni organisatsiooni kohta leiab: https://www.aija.org/en/about.html