Vahekohus

Advokaadibüroo COBALT kohtuvaidluste töögrupp esindab kliente nii Eesti kui välisriikide vahekohtutes, sealhulgas Eesti Kaubandus -Tööstuskoja Arbitraažikohtus, Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudis (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) ning Investeerimisvaidluste Lahendamise Rahvusvahelises Keskuses (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

Samuti esindame kliente kohtutes seoses vahekohtu lahendite vaidlustamise, tunnustamise ja täitmisega Baltikumis ja Valgevenes. Meie advokaadid tegutsevad ka vahekohtunikena.