Restruktureerimine ja maksejõuetus

Advokaadibürool COBALT on pikaajaline kogemus klientide nõustamisel pankrotimenetluses. Oleme tegelenud nii klientide huvide kaitsmisega võlausaldajana (sh osalenud pankrotitoimkondades) kui ka võlgniku staatusesse sattunud klientide nõustamisega. Samuti oleme edukalt aidanud klientidel omandada pankrotipesast vara ning esindanud neid pankrotivara puudutavates vaidlustes. Esindame ka võlgnikke ja võlausaldajaid saneerimismenetlustes.

Meie pädevus hõlmab:

  • pankroti- ja restruktureerimismenetluste algatamist
  • dokumentide koostamist kohtute ja võlausaldajate koosolekute jaoks
  • võlausaldajate nõuete koostamist ja esitamist
  • kaitset alusetute maksejõuetusavalduste vastu
  • koostööd võlausaldajatega pankrotimenetlustes võlgnikeks olevate äriühingute sõlmitud tehingute kontrollimisel
  • menetlusdokumentide koostamist äriühingute tehingute vaidlustamiseks pankrotimenetlustes
  • võlausaldajate esindamist ja nõustamist pankrotimenetlustes
  • restruktureerimiskavade koostamist ja huvitatud osapooltega kooskõlastamist
  • jooksvat nõustamist seoses pankroti ja restruktureerimisega