Ühinemised ja omandamised (M&A)

Advokaadibürool COBALT on laialdased kogemused rahvusvaheliste ja kohalike suurte ning keerukate M&A projektide juhtimisel ning nõustamisel. Anname juriidilist nõu nii siseriiklike kui ka piiriüleste M&A tehingute, erakapitaliinvesteeringute, ühisettevõtete, juhtkonnapoolsete väljaostude ja restruktureerimiste läbiviimisel. Meie M&A advokaadid tegutsevad ühtse meeskonnana Balti riikides ja Valgevenes.

Valdkonnad, kus me omandamis- ja ühinemisalast nõu anname, hõlmavad nt pangandust, meediat, e-kaubandust, tehnoloogiat, kinnisvara, põllumajandust., tööstust jne. Meie pädevad advokaadid Balti riikides ja Valgevenes tagavad kõrgeimal tasemel juriidilise nõu ning tõhusa piiriülese projektijuhtimise.