Tööõigus

Meie kogemus tööõiguses hõlmab nii rahvusvaheliste ja kohalike klientide igapäevast nõustamist kui ka osalemist keerukamates tehingutes ja kohtuvaidlustes.

Pakume järgmisi tööõigusteenuseid:

  • kohalike töösuhete struktuuri kavandamine ja elluviimine
  • töökorralduse reeglite koostamine
  • individuaalsete töölepingute koostamine ja läbirääkimised
  • juriidiline tugi töölepingute lõpetamisel
  • kollektiivlepingute koostamine ja läbirääkimised
  • nõustamine töötasu, hüvede ja maksude küsimustes
  • õigusnõu seoses ühinemiste ja omandamistega

Advokaadibüroo COBALT on liitunud rahvusvahelise võrgustikuga Ius Laboris. Võrgustikku kuuluvad juhtivad advokaadibürood, kes pakuvad tööõigusega, pensioniga, töötajate hüvedega jm personaliga seotud õigusteenuseid.