Erakapital

Erakapitalitehingu kavandamisel on määravaks teguriks aeg. Meie erakapitalimeeskond aitab institutsionaalsetel investoritel ja ettevõtjatel suured tehingud kiiresti ja eesmärgipäraselt lõpule viia.

Abistame kliente ühinemiste ja omandamiste käigus tekkivate efektiivsete kontsernistruktuuride väljatöötamisel, aktsionäridevaheliste lepingute koostamisel, private equity fondide loomisel jms.